Cazare 2022-2023

Procedura de cazare valabilă după data de 24 octombrie 2022

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitarar 2022-2023, începând cu data de 24 octombrie 2022, ora 08:00, cererile de cazare pentru toate căminele Universității se transmit la Direcția Cămine și Cantine, pe adresa de e-mail: cazare@uaic.ro

Contact informații suplimentare:

Administrator financiar  – Ruxandra PAIU

Telefon: 0232/201102 interior 2545

Model cerere solicitare cazare (descarcă de aici)

Prezența fizică a studentului este necesară doar la ridicarea dispoziției de cazare de la Facultate.

Listele de cazare pentru 28 septembrie 2022 și precizări

(afișat pe 27.09.2022, ora 15.30)

 1. Listă cazare băieți + fete (anii I și I master)

Dispozițiile de cazare pentru studenții din lista de mai sus se eliberează miercuri, 28.09.2022, între orele 09 – 13.00, în sala A 120 (parter, lângă Secretariatul Facultății). Acestea sunt valabile doar în ziua emiterii lor, astfel că studentul trebuie să-și ocupe locul în aceeași zi, altfel el devine liber.

Au fost repartizate ultimele locuri alocate Facultății și rămase din rundele precedente. Nu va mai exista o nouă rundă de cazare.

Listele de cazare pentru 26 septembrie 2022 și precizări

(afișat pe 23.09.2022, ora 16.00)

 1. Listă cazare băieți + fete (anii I, II, III licență, I și II master)

Dispozițiile de cazare pentru studenții din lista de mai sus se eliberează luni, 26.09.2022, între orele 09 – 13.00, în sala A 120 (parter, lângă Secretariatul Facultății). Acestea sunt valabile doar în ziua emiterii lor, astfel că studentul trebuie să-și ocupe locul în aceeași zi, altfel el devine liber.

Au fost repartizate ultimele locuri alocate Facultății. În cazul în care rămân locuri nerevendicate de către studenții aflați în listă, se va afișa marți o nouă repartizare, iar dispozițiile de cazare se vor prelua miercuri.

Listele de cazare pentru 20-22 septembrie 2022 și precizări

Eliberarea dispozițiilor de cazare

20.09.2022, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL P9 (băieți și fete) – C4, C6 și C8 (click aici pentru hartă)

20.09.2022, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – C1, C2. C3, C5, C11, C10, Gaudeamus, Akademos, Buna Vestire 

21.09.2022, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – toate căminele

22.09.2022, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – toate căminele

 

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră pix/stilou (culoare albastră) pentru completarea contractelor de cazare.

 

Studenții care se regăsesc pe listele afișate se pot prezenta la cazare în zilele de 20, 21 sau 22 septembrie, în intervalul orar 9.00 – 15.00. Dacă la finalul perioadei nu își ocupă locul afișat, studenții vor pierde dreptul de cazare, locul astfel eliberat urmând a fi distribuit, în runda a doua, studenților care nu au obținut cazare în prima runda.

Studenții care nu se regăsesc pe listele de cazare vor urmări pe site listele ce urmează a se afișa pentru runda a doua, care va avea loc în data de 26 septembrie 2022. Runda a doua de cazare se va desfășura în limita locurilor rămase din prima rundă.

DOCUMENTE pe care studenții trebuie să le prezinte la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare (se eliberează de la facultate);
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului sau transfer bancar, https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.phpvezi aici detalii cu privire la codurile de cămin).

 GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români – copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ 

 • studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.
 • studenții cetățeni străini
  • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
  • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.
 •   studenții cu dublă cetățenie
  • cu domiciliul în România – au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
  • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Calendarul general al cazărilor

 • 5 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2022), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 19 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 20, 21, 22 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 22 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 22 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 22 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcția Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 23 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de care cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 24 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.