Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”

Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXVIII-a: „L’interdit / Interdicția”

(26-27 mai 2023)

VINERI, 26 mai 2023

Aula „Mihai Eminescu” (UAIC)

 • 30-10.15:Deschidere festivă
 • 15-11.30: Conferință inaugurală–Jean-Paul DEREMBLE (Université de Lille 3, France),„L’entre-dit. L’interdit vécu comme un contrat interpersonnel”
 • 30-12.30: Dialog pe tema interdicției cu Annie LULU (scriitoare) și Vincent HENRY (Directorul Institutului Francez dinRomânia la Iași)
 • 30-12.50: Prezentarea ultimelor numere ale Revistei Române de Studii Francofone / Revue Roumaine d’Études Francophones (RREF)

Sala „Ferdinand”/ Sala Senat(UAIC)

 • 00-18.30: Sesiuni de comunicări

Institutul Francez din România la Iași (Bd. Carol I nr. 26)

18.45-20.00:

 • Premierea laureaților concursului Rêver en français
 • Lansarea traducerii în limba română a volumului Le Jasmin noir (Iasomie neagră, Junimea, 2023) de Wafa GHORBEL

SÂMBĂTĂ, 27 mai 2023

Sala „Ferdinand”/ Catedra de Limba și literatura franceză (UAIC)

 • 00-16.00: Sesiuni de comunicări

Institutul Francez din România la Iași (Bd. Carol I nr. 26)

 • 30: Proiecție de film – La Rafle (un film de Rose Bosch; cu Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh), subtitrare în limba română realizată de către studenții din anul al III-lea LMA, Facultatea de Litere, UAIC

ORGANIZATORI/PARTENERI:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura franceză / Lectoratul Francez / Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) / Centrul de Studii Canadiene (CSC)
 • Institutul Francez din România la Iași
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
 • Delegația generală Valonia-Bruxelles la București
 • Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)
 • Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Asociația Membrilor Ordinului Palmelor Academice (AMOPA)
 • Biblioteca Centrală Universitară„Mihai Eminescu” – Iași (BCU)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Inspectoratul Școlar Județean Iași
 • Primăria Municipiului Iași
 • Editura Junimea – Iași

Pagina Facebook a evenimentului

Programul detaliat

Colloque international « Journées de la Francophonie », 28e édition : « L’interdit »

(26-27 mai 2023)

VENDREDI, 26 mai 2023

Aula „Mihai Eminescu” (UAIC)

 • 9h30-10h15 : Ouverture et allocutions
 • 10h15-11h30 : Conférence inaugurale – Jean-Paul DEREMBLE (Université de Lille 3, France),« L’entre-dit. L’interdit vécu comme un contrat interpersonnel »
 • 11h30-12h30 : Dialogue autour de l’interdit avec Annie LULU (écrivaine) et Vincent HENRY (Directeur de l’Institut Français de Roumanie à Iași)
 • 12h30-12h50 : Présentation des derniers numéros de la Revue Roumaine d’Études Francophones (RREF)

Salle Ferdinand/ Salle du Senat

 • 14h00-18h30 : Sessions de communications

Institut Français de Roumanie à Iași (26, Bd. Carol Ier)

18h45-20h00

 • Remise des prix aux lauréats du concours « Rêver en français »
 • Lancement de la traduction en roumain du livre Le Jasmin noir (Iasomie neagră, Junimea, 2023) de Wafa GHORBEL

SAMEDI, 27 mai 2023

Salle Ferdinand/ Département de Français (UAIC)

 • 10h00-16h00 : Sessions de communications

Institut Français de Roumanie à Iași (26, Bd. Carol Ier)

 • 16h30 : Projection de film – La Rafle (un film de Rose Bosch ; avec Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh), sous-titrageen roumain réalisépar les étudiants de 3e année LMA, Faculté des Lettres, UAIC

ORGANISATEURS/PARTENAIRES :

 • Université Alexandru loan Cuza de lași, Faculté des Lettres, Département de Français / Lectoratde Français / Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) / Centre d’Études Canadiennes (CSC)
 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest
 • Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
 • Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
 • Bibliothèque Centrale Universitaire Mihai Eminescu – Iași (BCU)
 • Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
 • Inspection Scolaire du Département de Iași
 • Mairie de la Ville de Iași
 • Éditions Junimea – Iași

Page Facebook de l’événement

Programme détaillé