Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”

Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXVI-a: „La lenteur”

(20-21 mai 2022)

DESCHIDEREA FESTIVĂ:

 • Vineri, 20 mai, 9.30 (Aula „Mihai Eminescu”)

CONFERINȚĂ INAUGURALĂ:

 • Vineri, 20 mai, 10.15 (Aula „Mihai Eminescu”): Jean-Marie SCHAEFFER (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – „Se hâter lentement. La lecture en mode esthétique”

SESIUNI DE COMUNICĂRI:

 • Vineri, 20 mai, 11.30-19.00 (Aula „Mihai Eminescu”/ Catedra de Limba și literatura franceză)
 • Sâmbătă, 21 mai, 9h30-19h00 (Sala „Ferdinand”/ Catedra de Limba și literatura franceză)

ORGANIZATORI/PARTENERI:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura franceză / Lectoratul Francez / Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) / Centrul de Studii Canadiene (CSC) / Fundația Alumni
 • Institutul Francez din România la Iași
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
 • Delegația generală Valonia-Bruxelles la București
 • Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)
 • Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Asociația Membrilor Ordinului Palmelor Academice (AMOPA)
 • Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iași (BCU)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Inspectoratul Școlar Județean Iași
 • Primăria Municipiului Iași
 • Editura Junimea – Iași
 • Carrefour România

Pagina Facebook a evenimentului: www.facebook.com/events/405274494787648

Clic pentru programul detaliat.

Colloque international « Journées de la Francophonie », 26e édition : « La lenteur »

(20-21 mai 2022)

OUVERTURE & ALLOCUTIONS :

 • Vendredi, 20 mai, 9h30 (Aula Mihai Eminescu)

CONFÉRENCE INAUGURALE :

 • Vineri, 20 mai, 10h15 (Aula Mihai Eminescu): Jean-Marie SCHAEFFER (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – « Se hâter lentement. La lecture en mode esthétique »

ORGANISATEURS/PARTENAIRES :

 • Université Alexandru loan Cuza de lași, Faculté des Lettres, Département de Français / Lectorat de Français / Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) / Centre d’Études Canadiennes (CSC) / Fondation Alumni
 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest
 • Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
 • Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
 • Bibliothèque Centrale Universitaire Mihai Eminescu – Iași (BCU)
 • Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
 • Inspection Scolaire du Département de Iași
 • Mairie de la Ville de Iași
 • Éditions Junimea – Iași
 • Carrefour România

Page Facebook de l’événement : www.facebook.com/events/405274494787648

Clic pour le programme détaillé.