Consultații și tutoriat

Consultații și tutoriat

În scopul prevenirii efectelor negative create de dificultățile de adaptare la specificul și exigențele învățământului superior, cu care se confruntă sau se pot confrunta studenții din ciclurile I (licență) și II (masterat) de studii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași furnizează activități de tutoriat, implicând multiple instrumente de suport și îndrumare.

Tutoriatul constă în oferirea de ajutor individualizat, prin intermediul unor activități realizate de un cadru didactic în beneficiul unui student sau al unui grup de studenți, în vederea dobândirii, într-un interval optim de timp, a autonomiei profesionale și personale în îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Activitatea de tutoriat are drept scop îmbunătățirea performanțelor școlare, sprijinirea studenților în procesul de adaptare la programele de studii oferite, suport moral în depășirea problemelor cu care se confruntă, informarea cu privire la perspectivele unei viitoare cariere în domeniul ales.

REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII DE TUTORIAT

Tutoriat 2023 - 2024

Tutoriat 2022 - 2023

Tutoriat 2021 - 2022

Consultații:

Arhivă tutoriat

Arhivă consultații