Tabere studențești

Anul universitar 2021 - 2022

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2020-2021; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2021-2022);
 4.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se trimit (mail letters@uaic.ro), în perioada 06  – 10 iulie 2022. Cererile vor fi însoţite de:  (1) scan CI + (2) scan carnet de student vizat la zi + (3) declarația de consimțământ + (eventual) (4) documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a).
 • 12 iulie 2022 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 13-14 iulie 2022 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 14 iulie 2022 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri, inclusiv cei care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 15 iulie 2022 – depunere de contestaţii (mail letters@uaic.ro, până la ora 16.00)
 • 19 iulie 2022, ora 16.00 – afişarea listei finale
 • 25 iulie 2022 – primirea de către UAIC a informațiilor cu privire la locurile de tabără
 • 28 iulie 2022, ora 10.00, sala ”Ioan Constantinescu” (parter, lângă Catedra de Literatură comparată) – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile, care va avea loc doar în format fizic. La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2020-2021
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2021-2022 (pentru anul II, III şi II master)

Serii de cazare:

 • Seria I – 09.08 – 14.08.2022
 • Seria II – 14.08 – 19.08.2022
 • Seria III – 19.08 – 24.08.2022
 • Seria IV – 24.08 – 29.08.2022
 • Seria V – 29.08 – 03.09.2022
 • Seria VI – 03.09 – 08.09.2022

LISTE:

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii: 14 locuri

Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără: [afişat pe data de 11.07.2022, ora 12.35]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Prodecan, conf.dr. Oana Macari; administrator şef facultate, Bogdan Constantinovici; reprezentant studenţi, Paula Munteanu

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără: [afişat pe data de 14.07.2022, ora 16.20]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără: [afişat pe data de 18.07.2022, ora 12.40 ]

Lista destinațiilor de tabără, pe serii şi localităţi: [afişat pe data de 27.07.2022, ora 13.12 ]

Centralizatorul borderourilor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără: [afişat pe data de 28.07.2022, ora 11.00]

Persoanele de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenților Iași, care pot oferi informații suplimentare privind serviciile de cazare și masă, organizarea activității în taberele studențești sunt: Ciomaga Roxana – 0742 202 974 și Lemnaru Gabriela –  0752 076 503 

Pentru modificări privind schimbul de locuri de tabără între studenți beneficiari, înlocuirea studentului beneficiar cu un student aflat pe lista de rezervă,  apărute  după transmiterea listelor finale către C.C.S. Iași (05.08.2022), studenții se vor prezenta la D.C.C. – Biroul Probleme Sociale. (cămin Gaudeamus, cam. 2).