Cazare și facilități

CAZARE

Listele de cazare pentru data de 21 martie 2022

(afișat pe data de 21 martie, ora 13.00)

ELIBERAREA DISPOZIȚIILOR DE CAZARE va avea loc la cabinet administrator șef facultate (sala A120, lângă Secretariatul Facultății de Litere), după următorul program:

  • Marți – 22 martie 2022 – între orele 8.30 – 13.00

Listele de cazare pentru perioada 18 – 19 martie 2022

(afișat pe data de 17 martie, ora 9.10)

Studenții care au depus solicitări de cazare și care NU SE REGĂSESC PE LISTE se află pe listele de așteptare;

In situația în care vor rămâne locuri de redistribuit, după finalizarea acestei etape (18-19 martie 2022), va începe etapa de redistribuire a locurilor (vor fi afișate listele cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în zilele și programul care vor fi anunțate în timp util).

ELIBERAREA DISPOZIȚIILOR DE CAZARE va avea loc la cabinet administrator șef facultate (sala A120, lângă Secretariatul Facultății de Litere), după următorul program:

  • Vineri – 18 martie 2022 – între orele 9.00 – 15.00
  • Sâmbătă – 19 martie – între orele 9.00 – 12.00

Studenții sunt invitați să-și exprime intenția fermă de a se caza, în condițiile reluării activității didactice on-site.

Vă rugăm ca în intervalul 09 – 13 martie 2021 să vă exprimați intenția de cazare prin trimiterea unui mesaj pe adresa de email letters@uaic.ro, precizând în mod obligatoriu numele, anul de studiu, specializarea și opțiunea de cazare (tip cămin – obișnuit / modernizat / lux).

Toate cererile de cazare trimise anterior datei de 09.03.2022 (pe adresa de e-mail a doamnei Liliana Marciuc) râmân valabile.

Calendarul de cazare în luna Martie 2022 aprobat în Hotărârea BECA din 09.03.2022

Cazarea studenților în căminele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se va desfășura după următorul grafic:

  • Până cel târziu 14.03.2022 facultățile vor centraliza opțiunile de cazare;
  • Pe data de 15.03.2022 se va realiza repartizarea locurilor către facultăți în funcție de solicitări;
  • În perioada 16.03.2022 – 17.03.2022 se vor afișa la facultăți listele cu studenții care au primit cazare;
  • În perioada 18.03.2022 – 20.03.2022 se vor elibera dispozițiile de cazare.
  • Pe data de 21.03.2022 se anulează dispozițiile de cazare ale studenților care nu s-au cazat, prin considerarea depășirii termenului de valabilitate al acestora și se raportează locurile rămase disponibile;
  • În perioada 22.03.2022 – 31.03.2022 afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor.

Pentru cazare se va ține cont de punctajul obținut în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

!!! PAGINĂ ÎN CURS DE ACTUALIZARE !!!