Cazare și facilități

CAZARE 2024 - 2025

Înregistrare opțiuni de cazare pentru anul universitar 2024 - 2025

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2024-2025 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 iulie 2024.

Completarea opţiunilor de cazare se face accesând FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE (acest formular NU se adresează candidaților admiși în urma concursului de admitere din luna iulie 2024):

În acest scop, este necesară efectuarea următorilor pași:

 • Logarea în chestionar: accesați linkul chestionarului și completați informațiile solicitate în prima secţiune a formularului, datele de identificare: numărul matricol, adresa de email instituțională, numele și prenumele, nivelul de studii, specializare;
 • După completarea datelor din prima secţiune, apăsaţi butonul “Next” pentru a trece la următoarea secţiune a formularului, unde trebuie să completați opțiunile de cazare în ordinea preferinţelor: 1 pentru prima opțiune dorită, 2 pentru cea de-a doua, etc. Nu este necesară completarea tuturor opțiunilor din formular, ci doar a celor pe care le doriți.
 • Procedura trebuie să se încheie obligatoriu cu apăsarea butonului „Submit”.
 • Chestionarul a fost inregistrat. Nu este necesar să completați de mai multe ori.

Observații:

 1. Completați doar cifre, conform opțiunii dvs. Nu scrieți numărul căminului.
 2. Nu este necesar să solicitați în mod obligatoriu toate cele trei tipuri de cămine; limitați-vă doar la opțiunile dorite de către dumneavoastră și ierarhizați-le.
 3. Obținerea unui loc de cazare se face în funcție de media dumneavoastră anuală și aceste opțiuni exprimate.
 4. Ierarhizarea opțiunilor de cazare se face prin completarea acestui chestionar chiar și în cazul în care urmează să depuneți un dosar de cazare pe criterii sociale.

Important:

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): “studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

Dosare de cazare

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990, republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti

vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor depune dosarele specifice  la Facultate (sala A120, lângă Secretariat), în perioada 03.06.2024 – 28.06.2024.

Actele necesare pentru dosarul de cazare:

Dosar medical:

 1. cerere de cazare;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c) sau certificat de încadrare în handicap, vizat de către medicul UAIC;
 3. copie carte de identitate;

Studenţi familişti

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie carte de identitate soţie;
 3. Copie carte de identitate soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Orfani de ambii părinţi / Studenţi în plasament:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie carte de identitate student;
 5. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;

Studente – mame cu copii:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie carte de identitate studentă;
 6. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;