Cazare și facilități

Cazare

Cazare an universitar 2021 / 2022

Începând cu data de 25 octombrie 2021 studenții care doresc un loc în caminele universității vor urma procedurile descrise pe site-ul UAIC, la adresa https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitarar 2021-2022, începând cu data de 25 octombrie 2021, ora 08:00, cererile de cazare pentru toate căminele Universității se transmit la Direcția Cămine și Cantine, pe adresa de e-mail: liliana.marciuc@uaic.ro.

Contact informații suplimentare:

Liliana MARCIUC – Administrator financiar

Telefon : 0232 202545

Model cerere solicitare cazare AICI.

Prezența fizică a studentului este necesară doar la ridicarea dispoziției de cazare de la facultate. 

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2021-2022 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 iulie 2021.

Completarea opţiunilor de cazare se face accesând FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

În acest scop, este necesară efectuarea următorilor pași:

 • Logarea în chestionar: accesați linkul chestionarului și completați informațiile solicitate în prima secţiune a formularului, datele de identificare: numărul matricol, adresa de email instituțională, numele și prenumele, nivelul de studii, specializare;
 • După completarea datelor din prima secţiune, apăsaţi butonul “Next” pentru a trece la următoarea secţiune a formularului, unde trebuie să completați opțiunile de cazare în ordinea preferinţelor: 1 pentru prima opțiune dorită, 2 pentru cea de-a doua, etc. Nu este necesară completarea tuturor opțiunilor din formular, ci doar a celor pe care le doriți.
 • Procedura trebuie să se încheie obligatoriu cu apăsarea butonului „Submit”.
 • Nu toti studentii vor primi pe email confirmarea completării chestionarului (numărul de confirmari este limitat de google), dar inregistrarea se realizeaza, astfel că nu este necesar să completați de mai multe ori.

Observații:

 1. Completați doar cifre, conform opțiunii dvs. Nu scrieți numărul căminului.
 2. Nu este necesar să solicitați în mod obligatoriu toate cele trei tipuri de cămine; limitați-vă doar la opțiunile dorite de către dumneavoastră și ierarhizați-le.
 3. Obținerea unui loc de cazare se face în funcție de media dumneavoastră anuală și aceste opțiuni exprimate.
 4. Ierarhizarea opțiunilor de cazare se face prin completarea acestui chestionar chiar și în cazul în care urmează să depuneți un dosar de cazare pe criterii sociale.

Important:

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): “studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

DOSARE DE CAZARE

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronicăastm bronşicepilepsiecardiopatii congenitalehepatita cronicaglaucommiopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti

vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor trimite dosare specifice  la adresa de email letters@uaic.ro (fișier pdf cu denumirea nume.prenume), în perioada 24.05.2021 – 15.06.2021.

Actele necesare pentru dosarul de cazare:

Dosar medical:

 1. cerere de cazare;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. copie carte de identitate

Studenţi familişti:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie carte de identitate soţie;
 3. Copie carte de identitate soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Orfani de ambii părinţi / Studenţi în plasament:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie carte de identitate student;
 5. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament

Studente – mame cu copii:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie carte de identitate studentă;
 6. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul