Restituiri taxe

Studenții au posibilitatea să solicite restituirea taxelor în cazul plății eronate sau ca urmare a trecerii de la taxă la buget.

Procedura de restituire este următoarea:

  • Descărcați și completați CEREREA cu informațiile personale (vă rugăm să nu completați nimic în colțul dreapta sus, la avizul decanului).
  • Atașați la cerere următoarele documente: (1) Copia chitanței pentru care se solicită restituirea (în cazul în care originalul nu a fost depus la Secretariat); (2) O copie a unui act emis de banca la care studentul are cont de card, din care să reiasă contul IBAN (nu sunt acceptate conturi Revolut sau pe un alt nume decât cel al titularului); (3) Copie CI.

Toate documentele se scanează într-un singur fișier .pdf (vă rugăm să scanați documentele la un centru de copiere, la o rezoluție bună, pentru ca documentele să fie lizibile; nu trimiteți fotografii ale documentelor) care se va trimite pe adresa de email licenta.litere.uaic@gmail.com.

Din cauza volumului mare de cereri, nu se oferă confirmare de primire a documentelor, dar toate solicitările sunt analizate și se procesează. Vă rugăm nu trimiteți actele dumneavoastră de mai multe ori.