Restituiri taxe

Studenții au posibilitatea să solicite restituirea taxelor în cazul plății eronate sau ca urmare a trecerii de la taxă la buget.

Procedura de restituire este următoarea:

  • Descărcați și completați CEREREA cu informațiile personale (vă rugăm să nu completați nimic în colțul dreapta sus, la avizul decanului).
  • Atașați la cerere următoarele documente: (1) Copia chitanței pentru care se solicită restituirea (în cazul în care originalul nu a fost depus la Secretariat); (2) O copie a unui act emis de banca la care studentul are cont de card, din care să reiasă contul IBAN (nu sunt acceptate conturi Revolut sau pe un alt nume decât cel al titularului); (3) Copie CI.
  • Studenții care solicită restituirea taxei de școlarizare pentru anul I, semestrul I, trebuie să plătească taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) și să prezinte chitanța la Secretariat.

Cererile de restituire și documentele aferente se depun la Secretariatul Facultății de Litere.