Regulamente studenți

Regulamente studenți

Regulamente privind activitatea profesională a studenților

Licență

Master

Doctorat

Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor

Regulamentul Serviciilor pentru Studenți

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar curent;
  2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar curent la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
  3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare);
  4.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.