Burse de performanță

Burse de de performanță. Liste burse acordate

Burse pentru studenți români

Cuantumuri burse (conform HS din 16.11.2023)

 • Bursa de performanță științifică – 1.320 lei;
 • Bursa de performanță 1 – 1.050 lei;
 • Bursa de performanță 2 – 950 lei;
 • Bursa socială – 900 lei.

Perioada de acordare (cf. art. 22 din Regulament)

 • pentru anii neterminali (anii I-II licență și anul I master): 01.04.2024 – 30.09.2024
 • pentru anii terminali (anul III licență și anul al II-lea master): 26.02.2024 – 12.07.2024

Împărțirea fondului de burse alocat și alcătuirea listelor au fost făcute în baza criteriilor regulamentare și a clasamentelor rezultate în urma punctajelor obținute de către studenți în semestrul I al anului universitar 2023-2024:

 • Limita fondurilor disponibile rezultate în urma împărțirii pe ani și domenii/specializări, proporțional cu numărul de studenți (cf. art. 17 din Regulament);
 • Aplicarea criteriilor de departajare, unde a fost cazul (cf. art. 49, alin.5 din Regulament);
 • Studenții care au avut depus un dosar de bursă socială și care nu se regăsesc pe liste, fie nu îndeplinesc condiția minimului 20 credite în semestrul anterior (art. 56 din Regulament), fie din motivul atingerii limitei fondului disponibil (30% din fondul total, cf. art. 17 din Regulament și în baza menținerii acestui procent de către Comisia de burse) și a prioritizării tipurilor de cazuri sociale (cf. art. 58 din Regulament).

Cf. art. 23, 24, 25 și 26 din Regulament, studenții care urmează, în paralel, două specializări (facultăți diferite) și care se regăsesc pe listele de burse la ambele, trebuie să opteze:

a) pentru bursa care are un cuantum mai mare (exemplu: La FEAA e pe listele la burse BP I, iar la Litere pe listele la bursa BP II, va opta pentru cea de la FEAA)

b) dacă la ambele specializări/facultăți se afla pe listele de burse de aceeași categorie, va rămâne pe listele finale și va primi bursă de la specializarea/facultatea unde se află la buget (unde are actele depuse în original).

În ambele situații, studentul este obligat să anunțe URGENT ambele facultăți despre opțiunea lui, pentru a se evita inadvertențele din listele finale ale celor două facultăți. BURSELE NU POT FI CUMULATE LA DOUA SPECIALIZĂRI/FACULTĂȚI (nici cele de performanță, nici cele sociale).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE  EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare, CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont, care trebuie sa conțină neapărat numele și prenumele studentului titular al bursei) se vor transmite, în regim de urgență, în fotocopie sau document generat din contul personal, în format .pdf, prin internet banking, la adresa de e-mail letters@uaic.ro

Studenții care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plați de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul (art. 46 din Regulament);

Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers (art. 45 din Regulament);

Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor sunt: BRD / Transilvania / ING /BCR / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus Bank

Eventualele contestații (scrise, motivate și semnate) se pot depune la Secretariatul Facultății de Litere în perioada 03 – 04 aprilie 2024, între orele 9.00-11.30. După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite  către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC (cf. art. 36,37 și 38 din Regulament).

(afișat: 02.04.2024, ora 15.00)

În urma analizei contestațiilor primite, listele de bursă din semestrul al II-lea se completează astfel:

 • studenta FERARU ADINA-IONELA primește bursa de performanță 1 (în locul bursei inițiale de performanță 2) ca urmare a echivalării notelor obținute în mobilitatea Erasmus+
 • studenta RĂILEANU PAULA-ALEXANDRA primește bursa de performanță 2 ca urmare a retragerii de la bursă a unui student înmatriculat la două facultăți.

Listele studenților bursieri devin finale și se transmit Compartimentului Burse în vederea efectuării plaților.

(afișat: 04.04.2024, ora 14.20)

Propuneri de burse de performanță și sociale pentru semestrul  I al anului universitar 2023 – 2024

 1. Lista burselor de performanță pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
 2. Lista burselor de performanță pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
 3. Lista burselor sociale (licență și master)
 4. Lista burselor de performanță științifică (licență și master)

Lista burselor de performanță științifică a fost afișată pe data de 24.11.2023. Studenții pot depune contestație pe adresa de email letters@uaic.ro până pe data de 27.11.2023, ora 11.00.

Cuantumuri burse, conform HS din 16.11.2023:

 1. Bursa de performanţă ştiinţifică – 1320 lei;
 2. Bursa de performanţă 1 – 1050 lei;
 3. Bursa de performanţă 2 – 950 lei;
 4. Bursa socială – 900 lei.

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul                               Criteriu principal de repartizare                  Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

    I                                  Medie admitere                                        Nota BAC la Română- scris; Media anilor de liceu

   II                                 Punctajul semestrului 2                           Punctajul semestrului 1

   III                               Punctajul semestrului 4                           Punctajul semestrului 3,2,1

 I master                       Medie admitere                                         Media ECTS a anilor de studiu din licență, Medie BAC

 II master                      Punctajul semestrului 2                           Punctajul semestrului 1; Medie admitere

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de performanță nu se pot cumula).

Contestaţiile se depun în scris la Secretariatul Facultății în perioada 23 – 24 noiembrie 2023, între orele 09-11.30. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancarBăncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi să trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi un extras de cont sau un print screen din aplicația băncii, cu condiția că este obligatoriu să conțină numele titularului de cont (al studentului !) și indicativul contului IBAN) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 23-24 noiembrie 2023. Contul bancar trebuie să fie la una din băncile menționate mai sus.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 22.11.2023, ora 15.00)

În urma analizei contestațiilor primite, listele de bursă din semestrul I se completează astfel:

 • anul II master – Butnaru Marius, Literatură română și hermeneutică literară, bursă de performanță 1

Listele studenților bursieri se trimit la Compartimentul Burse în vederea efectuării plaților.

(afișat: 24.11.2023, ora 14.20)

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022 – 2023

 1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
 2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
 3. Lista burselor sociale (licență și master)

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul                               Criteriu principal de repartizare                  Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

    I                                   Punctajul semestrului I                               Media de admitere

   II                                   Punctajul semestrului III                            Total puncte anul I 

   III                                  Punctajul semestrului V                             Total puncte anii I+II

 I master                        Punctajul semestrului I                                Media de admitere, Media ECTS a anilor de licenţă

 II master                      Punctajul semestrului III                            Total puncte anul I; Medie admitere

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile se depun în scris la Secretariatul Facultății în ziua de luni, 3 aprilie 2023, între orele 09-11.30. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancarBăncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; este obligatoriu să conțină numele titularului de cont (numele studentului) și IBAN-ul) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 31 martie – 4 aprilie 2023. Contul bancar trebuie să fie la una din băncile menționate mai sus.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 31.03.2023, ora 10.20)

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul al II-lea se completează astfel:

 • anul I master – Romaniuc Amina Mălina, Studii americane, bursa S1/Erasmus

Listele studenților bursieri se trimit la Compartimentul Burse în vederea efectuării plăţilor.

(afișat: 03.04.2023, ora 14.00)

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023

 1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
 2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
 3. Lista burselor sociale (licență și master)

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul                               Criteriu principal de repartizare                  Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

    I                                  Medie admitere                              

   II                                 Punctajul semestrului II                            Total puncte anul I 

   III                               Punctajul semestrului IV                           Total puncte anii I+II

 I master                       Medie admitere                                          Media ECTS a anilor de studiu din licență

 II master                      Punctajul semestrului II                            Total puncte anul I; Medie admitere

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile se depun în scris la Secretariatul Facultății în ziua de vineri, 11 noiembrie 2022, până la ora 13.00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancarBăncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; este obligatoriu să conțină numele titularului de cont (numele studentului) și IBAN-ul) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 10 – 14 noiembrie 2022. Contul bancar trebuie să fie la una din băncile menționate mai sus.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 10.11.2022, ora 11.00)

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul I se completează astfel:

 • anul III – Dominte Andreea Gabriela, bursa S1 ca urmare a echivalării notelor din Erasmus+

Listele studenților bursieri se trimit la Compartimentul Burse în vederea efectuării plăţilor.

Afișat: 15 noiembrie 2022, ora 13.30

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021 – 2022

 1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
 2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
 3. Lista burselor sociale (licență și master)

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul                               Criteriu principal de repartizare                  Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

    I                                   Punctajul semestrului I                               Media de admitere

   II                                   Punctajul semestrului III                            Total puncte anul I 

   III                                  Punctajul semestrului V                             Total puncte anii I+II

 I master                        Punctajul semestrului I                                Media de admitere, Media ECTS a anilor de licenţă

 II master                      Punctajul semestrului III                            Total puncte anul I; Medie admitere

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile scrise, motivate și semnate se pot trimite pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 05 – 06 aprilie 2022, până la ora 13.00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancarBăncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; nu trimiteti contul IBAN scris in email) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 05 – 06 aprilie 2022.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 5.04.2022, ora 9.00)

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul I se modifică astfel:

 • anul I master Studii francofone – bursa de merit a studentei Albescu Andreea este preluată de către studenta Păduraru Ștefana Delia.

Listele studenților bursieri se trimit la Compartimentul Burse în vederea efectuării plăţilor.

Afișat: 6 aprilie 2022, ora 15.00

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul I al anului universitar 2021 – 2022

 1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;
 2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;
 3. Lista burselor sociale (licență și master)

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul                               Criteriu principal de repartizare                  Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

    I                                   Media de admitere                                         

   II                                   Punctajul semestrului al II-lea                     Total puncte anul I 

   III                                  Punctajul semestrului IV                              Total puncte anii I+II

 I master                        Media de admitere                                        Media ECTS a anilor de studiu din licență

 II master                      Punctajul semestrului al II-lea                     Total puncte anul I; Medie admitere

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile scrise, motivate și semnate se pot trimite pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 08 – 09 noiembrie 2021, până la ora 13.00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancarBăncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; nu trimiteti contul IBAN scris in email) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 08 – 10 NOIEMBRIE 2021.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul I rămân nemodificate, devin finale şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăţilor.

Afișat: 10 noiembrie 2021, ora 10.00