Abilitare

Abilitare

INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE ABILITARE

– Ordin 3998/12 martie 2024 – Metodologia de acordare a atestatului de abilitare

Actualizarea cuantumului taxei de abilitare (2023)

(În conformitate cu Legea 70/2015, art. 4, plafonul zilnic pentru încasările de la persoane fizice este de 10.000 de lei și este interzisă fragmentarea plații în mai multe zile. Prin urmare, plata taxei de abilitare cu o valoare mai mare de acest plafon se va face doar prin virament bancar).

Acte necesare Direcției Resurse Umane pentru a se putea face plata profesorilor referenți: (1) adeverință de la locul de muncă, din care să reiasă vechimea în învățământ sau, după caz, copia deciziei de pensionare; (2) Copie după carte de identitate; (3) Copie după un act emis de banca la care referentul are cont de card, din care să reiasă contul IBAN

– În vederea efectuării deconturilor, cadrele didactice din comisiile de abilitare vor trebui să aducă următoarele acte: ordin de deplasare (+ bilete de tren / bonuri de benzină / bilet electronic avion + tichete de îmbarcare + factură şi chitanţă/bon fiscal avion), copie a cărţii de identitate, cont bancar IBAN.

– Formulare pentru comisia de abilitare: Accept privind participarea în comisia de abilitare şi Fişă expert evaluator

– Formulare pentru comisia de abilitare: model raport comisie de abilitare

 • Data, ora și locul susținerii publice:
 • Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Filologie
 • Instituţia unde candidatul este titular:
 • Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare
 • Curriculum Vitae
 • Lista de lucrări
 • Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
 • Rezumatul tezei de abilitare (în limba română și engleză)
 • Raportul de abilitare

Abilitări susținute

 1. Conf.univ.dr. MACARI Ileana Oana, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2024)
 2. Prof.univ.dr. IVANOV Leonte, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2024)
 3. Prof.univ.dr. CIFOR Lucica, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2023)
 4. Conf.univ.dr. MILICĂ Iulia Andreea, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2023)
 5. Conf.univ.dr. NISTOR Adina Lucia, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2022)
 6. CS III dr. MOSCAL Aurel Dinu, Institutul de Filologie Română ”A. Philippide” (2021)
 7. conf.univ.dr. GUIA Sorin Grigore, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2020)
 8. prof.univ.dr. CEHAN Dana Anca, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2018)
 9. prof.univ.dr. GĂDIANU Sorin Mircea, Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti (2017)
 10. prof.univ.dr. DRAM Constantin, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016)
 11. prof.univ.dr. MODREANU Simona, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016)
 12. conf.univ.dr. SAVA Doris Andrea, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (2015)
 13. conf.univ.dr. PITIRICIU Silvia, Universitatea din Craiova (2015)
 14. prof.univ.dr. BODIŞTEAN Florica, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad (2015)
 15. conf.univ.dr. ZAHARIA Mihaela, Universitatea București (2015)
 16. conf.univ.dr. STAN Camelia, Universitatea București (2014)
 17. conf.univ.dr. MIHĂILĂ Ileana, Universitatea București (2014)
 18. conf.univ.dr. POP Mihaela, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca (2014)
 19. prof.univ.dr. JEANRENAUD Magda , Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 20. conf.univ.dr. COJOCARU Dragoş, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 21. prof.univ.dr. ALBU Rodica, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 22. conf.univ.dr. IFRIM Nicoleta, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați (2014)
 23. conf.univ.dr. CRIHANĂ Alina Daniela, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați (2014)
 24. lect.univ.dr. GHIŢĂ Cătălin, Universitatea din Craiova (2014)
 25. prof.univ.dr. TUPAN Maria Ana, Universitatea București (2014)
 26. conf.univ.dr. MITCHIEVICI Angelo Nicolae, Universitatea Ovidius, Constanța (2014)
 27. prof.univ.dr. PATRAŞ Antonio Mihail, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 28. prof.univ.dr. MUNTEAN Cornel, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (2014)
 29. conf.univ.dr. ALEXANDRESCU Vlad Tudor, Universitatea București (2014)
 30. conf.univ.dr. STROE Ștefan Mihai, Universitatea București (2013)
 31. conf.univ.dr. DUMAS Felicia, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2013)