Concursuri didactice

Concursuri didactice

Standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice

Asistent universitar

 • 3 articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI (ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS);
 • 2 comunicări la manifestări științifice naționale / internaționale.

Lector universitar

 • 6 articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI (ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS);
 • 4 comunicări la manifestări științifice naționale / internaționale;
 • un volum de autor publicat într-o editură academică recunoscută (națională sau internațională).

Conferențiar universitar

 • îndeplinirea standardelor minimale obligatorii stabilite de comisia de Filologie din cadrul CNATDCU;
 • minimum de la data ultimei promovări: A1 – 10 puncte; A2 – 25 puncte; A3 – 2 puncte.

Profesor universitar

 • îndeplinirea standardelor minimale obligatorii stabilite de comisia de Filologie din cadrul CNATDCU;
 • minimum de la data ultimei promovări: A1 – 20 puncte; A2 – 50 puncte; A3 – 5 puncte.

Posturi didactice, sesiunea noiembrie 2022 - februarie 2023

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Asistent poz. 12, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Catedra de Limba română – nu există candidați înscriși;
 2. Lector poz. 33, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Seminar ”Gr. Vereș” – Tema prelegerii: “Structuralism – An Outline of Structuralism. A Brief Survey of the 20th-Century Linguistics and Narratology. Case Study: Hamlet”; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna asist.dr. Florina Năstase.
 3. Asistent, poz. 87, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Catedra de limbi clasice – nu există candidați înscriși,

Posturi didactice în regim plata cu ora 2022 - 2023

Concurs pentru  ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată.

Detalii pe https://uaic-romanistica.ro/suplinire-plata-cu-ora/

Concurs pentru  ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine (lista disciplinelor + calendar).

Posturi didactice, sesiunea aprilie 2022 - iulie 2022

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Conferențiar poz. 6, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 27 iunie 2022, ora 10.00, Catedra de Filologie și lingvistică – Cerințele editării vechilor texte românești. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna lect. dr. Roxana Vieru.
 2. Asistent poz. 37, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 28 iunie 2022, ora 9.00, sala ”Ioan Constantinescu” – Particularități tematice ale literaturii medievale. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul dr. Andrei Victor Cojocaru
 3. Lector poz. 28, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 27 iunie 2022, ora 10.00, sala ”Gr. Vereș” – Synonymy and antonymy as lexical-semantic relations. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna dr. Ana Magdalena Petraru.
 4. Asistent, poz. 37, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine 28 iunie 2022, ora 10.30, sala ”Gr. Vereș” – Emily Brontë – WUTHERING HEIGHTS. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Mădălina Mandici.

Bibliografie post Conferențiar 6, perioadă nedeterminată

 1. Alexandru Philippide,  Istoria limbii romane, vol I: Principii de istoria limbii, 1894;
 2. G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iași, Editura Junimea, 1980;
 3. D. Russo, Critica textelor si tehnica edițiilor, 1912;
 4. Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia Bîrleanu, Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Editura Academiei, Iasi, 1997.

Posturi didactice, sesiunea decembrie 2021 - februarie 2022

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Profesor, poz. 4, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 3 februarie 2022, ora 9.00 – Metode în cercetarea dialectală și sociolingvistică;  Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul conf. dr. Sorin Guia.
 2. Conferențiar, poz. 16, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 4 februarie 2022, ora 9.15 – Tema prelegerii:  „E.A. Poe and the Unspeakable: a Re-evaluation of The Tell-Tale Heart” „E.A. Poe and the Unspeakable: a Re-evaluation of The Tell-Tale Heart”; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul lect. dr. Zetu Dragos Cristian
 3. Asistent, poz. 38, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 3 februarie 2022, ora 11.00, Amf. III.11 (locul desfășurării probei a fost modificat pentru a se asigura condiția distanțării fizice) – temă seminar: Word FormationCu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Ștefana Iosif.