Concursuri didactice

Concursuri didactice

Standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice

Metodologia privind recunoașterea automată, de către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (aprobată de către Senatul Universității în data de 22.02.2024)

Asistent universitar

 • 3 articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI (ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS);
 • 2 comunicări la manifestări științifice naționale / internaționale.

Lector universitar

 • 6 articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI (ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS);
 • 4 comunicări la manifestări științifice naționale / internaționale;
 • un volum de autor publicat într-o editură academică recunoscută (națională sau internațională).

Conferențiar universitar

 • îndeplinirea standardelor minimale obligatorii stabilite de comisia de Filologie din cadrul CNATDCU;

Profesor universitar

 • îndeplinirea standardelor minimale obligatorii stabilite de comisia de Filologie din cadrul CNATDCU;
 • deținerea atestatului de abilitare

Posturi didactice, sesiunea noiembrie 2023 - februarie 2024

Informații suplimentare cu privire la concursurile desfășurate în această sesiune se găsesc pe pagina UAIC

 1. Asistent poz. 28, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, științe ale comunicării și Literatură comparată, 30 ianuarie 2024, ora 11.00, Catedra de Literatură română – I. L. Caragiale, Două loturi. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator doamna drd. Oana Alexandra Olteanu.
 2. Profesor poz. 64, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 31 ianuarie 2024, ora 10.30, Seminar Al. Dima – Georg Captivus Septemcastrensis sau Anonimul din Sebeș – primul cronicar sas din Transilvania (Georg Captivus Septemcastrensis oder Der Ungenannte Mühlbächer –  erster deutscher historischer Schreiber aus Siebenbürgen). Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna conf.dr. Adina Lucia Nistor.
 3. Conferențiar poz. 70, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 30 ianuarie 2024, ora 10.30, Catedra de Germanistică – Wissenschaftssprache Deutsch. Diskursarten und Charakteristiken / Germana ca limbă ştiinţifică. Tipuri de discurs şi caracteristici. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna lect.dr. Alexandra Chiriac.

Posturi didactice în regim plata cu ora 2023 - 2024

Concurs pentru  ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată.

Detalii pe https://uaic-romanistica.ro/suplinire-plata-cu-ora-2023-2024/

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante în regim plata cu ora din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine se va desfășura în perioada 08 – 10 septembrie 2023, după cum urmează:

 • 08 – 09 septembrie – trimiterea dosarelor (CV și lista de lucrări științifice) pe mail, la adresa claudia.tarnauceanu@uaic.ro;
 • 10 septembrie – interviu online. Candidații vor primi link-ul și programarea pe email. Rezultatul va fi comunicat în aceeași zi, pe email.

Orele disponibile se găsesc în fișierul atașat.

Posturi didactice, sesiunea aprilie 2023 - iulie 2023

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

Informații suplimentare cu privire la concursurile desfășurate în această sesiune se găsesc pe pagina UAIC

 1. Asistent poz. 45, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, științe ale comunicării și Literatură comparată, 25 iunie 2023, ora 12.30, sala G102 – Predarea timpului imperfect din perspectiva limbii române ca limbă străină; dificultăți în însușirea timpului imperfect de către studenții străini, metode și strategii de surmontare a acestor dificultăți; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Anamaria Gheorghiu.
 2. Lector poz. 54, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, științe ale comunicării și Literatură comparată, 26 iunie 2023, ora 10.00, sala G110 – Fenomene socio-politice care acompaniază evoluția tehnologiilor digitale de comunicare; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna asist.dr. Oana Olariu.
 3. Lector poz. 55, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, științe ale comunicării și Literatură comparată, 26 iunie 2023, ora 13.00, sala G110 – Politica europeană în mass-media românești; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul asist.dr. Lucian Bălănuță.
 4. Profesor poz. 3, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 27 iunie 2023, ora 09.00, Catedra de Limba și literatura engleză – Marile tragedii ale lui William Shakespeare (Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth); Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna conf.dr. Iulia Milică.
 5. Asistent poz. 39, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 26 iunie 2023, ora 12.15, sala 3.15 ”Gr. Vereș” – Inversion. Emphasis; Candidat absent.
 6. Asistent poz. 42, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 26 iunie 2023, ora 11.15, sala 3.15 ”Gr. Vereș” – Teste de constituență; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Alexandra Vrînceanu.
 7. Asistent poz. 87, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 26 iunie 2023, ora 11.00, Catedra de Limbi clasice – Mitul titanului Prometeu în tragediografia eschiliană; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul Bogdan Guguianu.

Posturi didactice, sesiunea noiembrie 2022 - februarie 2023

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Asistent poz. 12, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Catedra de Limba română – nu există candidați înscriși;
 2. Lector poz. 33, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Seminar ”Gr. Vereș” – Tema prelegerii: “Structuralism – An Outline of Structuralism. A Brief Survey of the 20th-Century Linguistics and Narratology. Case Study: Hamlet”; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna asist.dr. Florina Năstase.
 3. Asistent, poz. 87, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine 25 ianuarie 2023, ora 9.00, Catedra de limbi clasice – nu există candidați înscriși,

Posturi didactice în regim plata cu ora 2022 - 2023

Concurs pentru  ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată.

Detalii pe https://uaic-romanistica.ro/suplinire-plata-cu-ora/

Concurs pentru  ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine (lista disciplinelor + calendar).

Posturi didactice, sesiunea aprilie 2022 - iulie 2022

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Conferențiar poz. 6, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 27 iunie 2022, ora 10.00, Catedra de Filologie și lingvistică – Cerințele editării vechilor texte românești. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna lect. dr. Roxana Vieru.
 2. Asistent poz. 37, perioadă determinată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 28 iunie 2022, ora 9.00, sala ”Ioan Constantinescu” – Particularități tematice ale literaturii medievale. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul dr. Andrei Victor Cojocaru
 3. Lector poz. 28, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 27 iunie 2022, ora 10.00, sala ”Gr. Vereș” – Synonymy and antonymy as lexical-semantic relations. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna dr. Ana Magdalena Petraru.
 4. Asistent, poz. 37, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine 28 iunie 2022, ora 10.30, sala ”Gr. Vereș” – Emily Brontë – WUTHERING HEIGHTS. Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Mădălina Mandici.

Bibliografie post Conferențiar 6, perioadă nedeterminată

 1. Alexandru Philippide,  Istoria limbii romane, vol I: Principii de istoria limbii, 1894;
 2. G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iași, Editura Junimea, 1980;
 3. D. Russo, Critica textelor si tehnica edițiilor, 1912;
 4. Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia Bîrleanu, Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Editura Academiei, Iasi, 1997.

Posturi didactice, sesiunea decembrie 2021 - februarie 2022

Posturi în concurs, date de examen, teme prelegeri:

 1. Profesor, poz. 4, perioadă nedeterminată, Departamentul de Românistică, Jurnalism, ştinţe ale comunicării şi Literatură comparată, 3 februarie 2022, ora 9.00 – Metode în cercetarea dialectală și sociolingvistică;  Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul conf. dr. Sorin Guia.
 2. Conferențiar, poz. 16, perioadă nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 4 februarie 2022, ora 9.15 – Tema prelegerii:  „E.A. Poe and the Unspeakable: a Re-evaluation of The Tell-Tale Heart” „E.A. Poe and the Unspeakable: a Re-evaluation of The Tell-Tale Heart”; Cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, domnul lect. dr. Zetu Dragos Cristian
 3. Asistent, poz. 38, perioadă determinată, Departamentul de Limbi și literaturi străine, 3 februarie 2022, ora 11.00, Amf. III.11 (locul desfășurării probei a fost modificat pentru a se asigura condiția distanțării fizice) – temă seminar: Word FormationCu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi contra, a fost declarat cistigator singurul candidat inscris, doamna Ștefana Iosif.