Cămine studențești

Cămine studențești

Campusuri studențești

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Viza de reşedinţă

Procedura aplicării vizelor de reședință pentru anul universitar 2020-2021 este următoarea:

  • studenții cetățeni romani se vor prezenta la administrația căminului doar cu cartea de identitate (original)
  • studenții cetățeni străini, aflați anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii in Romania;
  • studenții cetățeni străini din ceilalți ani de studii vor prezenta la cazare permisul de ședere;
  • studenții cu dublă cetățenie ( de ex. moldoveană si română) și cu domiciliul in Romania au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza in baza cărții de identitate românești. În cazul in care au domiciliul in străinătate au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor lași in vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Nu se vor reține la cazări cărțile de identitate cu folia de protecție uzată precum și cele care mai au 6 luni până la expirare;

Studenții cărora, din diferite motive, nu le-a fost aplicată viza de reședință la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, situată in centrul comercial lulius Mall, pentru aplicarea vizei de reședință cu următoarele acte:

  • cerere de stabilire a reședinței completată de student, semnată și ștampilată de administrația căminului;
  • carnet de student vizat pe anul universitar 2019/2020 sau adeverință de student pentru studenții din anul I,
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie.