ILT International Conference – Committee

Organizing Team:

Alexandra Chiriac, Lect. Dr., Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Alina Elena Bruckner, Conf. Dr., Departamentul de Economie şi relaţii internationale din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor

Oana Franţescu, Lect. Dr., Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Carina Brânzilă, Lect. Dr. Departamentul de Economie şi relaţii internaţionale din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor

Alin Călin, Lect. Dr. , Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Nataşa Manole, Lect. Dr., Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Ludmila Bejenaru, Prof. Dr. Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Crina Leon, Lect. Dr., Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Dariusz Kasprzyk, Lector polon, Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Mădălina Tvardochlib, Asist. Dr., Departamentul de Medicină preventivă şi interdisciplinaritate (colectivul de Limbi moderne şi limba română ca limbă străină) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Laura Ioana Leon, Conf. Dr., Departamentul de Medicină preventivă şi interdisciplinaritate (colectivul de Limbi moderne şi limba română ca limbă străină) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Elena Veleşcu, Lect. Dr. Departamentul de Agroeconomie din cadru Facultăţii de Agricultură, Universitatea  de Ştiintele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Ștefan Mihăilă, drd. Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Partners:

Petra Löffler-Enescu, Lect. DAAD la Departamentul de limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Dorothea Spaniel-Weise, cercetător şi colaborator la Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkuturelle Studien  din cadrul Facultăţii de filosofie, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania

Raul Sanchez Prieto, Prof. Dr., Departamentul de filologie modernă din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Salamanca, Spania.