Alegeri

Alegeri

Alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2024-2029

Concurs pentru ocuparea funcției de Decan

Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2024-2029.

Calendar (art. 10 din Metodologie):

  • 15 mai 2024 – depunerea dosarelor de concurs spre avizare în Consiliul Facultății. Dosarele se depun la Secretariatul Facultății, în format tipărit și electronic și se vor publica pe site la finalul perioadei de înscriere.
  • 16-17 mai 2024 – ședința Consiliului Facultății pentru avizarea candidaturilor
  • 20 mai 2024 – depunerea la Registratura UAIC a dosarelor avizate în Consiliul FAcultății
  • 22-24 mai 2024 – intervievarea candidaților avizați în Consiliul Facultății
  • 30 mai 2024 – validarea concursului de către Senatul Universității

Alegeri pentru funcția de Rector

  1. Data de desfășurare a turului I: 12 martie 2024, între orele 8.00 – 20.00
  2. Listele electorale

Adunarea generală pentru alegerea membrilor Consiliului și persoanele propuse pentru alegerea în Senat

Referendum cu privire la modalitatea de alegere a Rectorului