Director Școala Doctorală

Director Şcoala Doctorală de Studii Filologice

DIRECTOR:

Prof.univ.dr. Lăcrămioara Dorina PETRESCU