Grad didactic II

Grad didactic II

Gradul didactic II, sesiune august 2022

Procedură operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar

Extras din procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022

Programa și modele de subiecte Gradul II (Click aici)

Taxe aferente susținerii gradului II și modalitatea de plată

Calendarul probelor examenelor pentru acordarea Gradului didactic II – sesiunea august 2022

Pentru  profesori  din învăţământul de masă şi învăţământul special:

Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate – 26 august 2022

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2.

INTRAREA ÎN SALA DE EXAMEN SE VA FACE ÎNCEPÂND CU ORA 08.45, PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.

Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie, la intrarea în sală, trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

REZULTATE EXAMEN GRADUL II – 2022

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD  DIDACTIC II ÎN SESIUNEA AUGUST 2022

Proba orală: Pedagogie

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ– 31 august 2022 (miercuri), ora 09.30 – Amfiteatrul “A. Philippide”(III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – 31 august 2022 (miercuri), ora  14.00 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – 31 august 2022 (miercuri),  ora 08.15 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ- 31 august 2022 (miercuri), ora 08.00– Amfiteatrul “A. Philippide”(III.11), corp A, etaj 2;

Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie la intrarea în sală trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

Rezultatele probei orale

ANUNȚ TUTORIATE GR II

Tutoriate, gratuite, on-line, pentru examenul de acordare a gradului didactic II în învățământ, sesiunea august 2022. Informații de contact.

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, UAIC și Facultatea de Litere organizează în luna iulie tutoriate de pregătire.

Important!!!

În acest an, tutoriatele pentru pregătirea probei de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare și de creativitate (proba de specialitate)

 • sunt gratuite
 • se vor organiza în perioada 4 – 8 iulie 2022
 • se vor desfășura online
 • vor avea o durată de 6 ore

Pentru a participa, este suficient să vă înscrieți completând formularul https://forms.gle/4B1ELaGoTnWp3eer5, până la data de 4 iulie 2022, ora  8.

Pe măsură ce se înscriu, candidații Facultății de Litere vor primi informații despre:

 • calendarul tutoriatelor (zi, oră pentru fiecare specializare)
 • platforma pe care se vor ține orele de tutoriat și datele de acces la aceasta
 • alte informații utile

 

Persoană de contact,

Secretară, Daniela-Otilia Marta

Telefon: 0232 201242; e-mail: otilia.marta@uaic.ro

Tutoriate on-line – Proba Pedagogie

Tutoriate on-line – Proba de specialitate

Gradul didactic II, sesiune august 2021

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura pe data de 9 iulie 2021, ora 9. Tutoriatul va fi susţinut de doamna lect. dr. Samoilă Magda.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m393ac5250a88bdac024a864b69ac3071

Friday, Jul 9, 2021 9:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest / Meeting number: 121 113 2561 / Password: PEDAGOGIE

***

Anunț gradul II

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, UAIC și Facultatea de Litere organizează în luna iulie tutoriate de pregătire.

Important!!!

În acest an, tutoriatele pentru pregătirea probei de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare și de creativitate (proba de specialitate)

 • sînt gratuite
 • se vor organiza în perioada 12 – 24 iulie 2021
 • se vor desfășura online
 • vor avea o durată de 6 ore

Pentru a participa, este suficient să vă înscrieți completînd formularul https://forms.gle/UGrFfK6ayxhnKd2DA, pînă la data de 12 iulie 2021.

Pe măsură ce se înscriu, candidații Facultății de Litere vor primi informații despre

 • calendarul tutoriatelor (zi, oră pentru fiecare specializare)
 • platforma pe care se vor ține orele de tutoriat și datele de acces la aceasta
 • alte informații utile

Persoană de contact,

Secretară, Daniela-Otilia Marta

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Litere

Telefon: 0232 201052; e-mail otilia_marta@yahoo.com

 

Gradul didactic II, sesiune august 2020

Gradul didactic II, sesiune august 2019

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2019, poate fi descarcata de aici

Cursuri de pregătire  pentru examenul de grad didactic II

 • Planificarea cursurilor de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Cererea de înscriere la cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Perioada de înscriere: 3 – 28 iunie 2019;
 • Perioada de desfăşurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019;
 • În data de 8 iulie 2019 va fi prelegerea pentru proba orala: pedagogie; locatie: Amf. D IV, interval orar 8 – 12 şi 14 – 18;
 • Cursurile se vor finaliza cu eliberarea unei adeverinte;
 • Taxe pentru cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didacti II:
  • taxă pentru parcurgerea completă a cursului (metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de specialitate şi pedagogie) – 200 de lei – cod 112 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);
  • taxă pentru parcurgerea parţială a cursului (pedagogie) – 100 de lei – cod 113 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);