Grad didactic II

Grad didactic II

Gradul didactic II, sesiune august 2020

Gradul didactic II, sesiune august 2019

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2019, poate fi descarcata de aici

Cursuri de pregătire  pentru examenul de grad didactic II

 • Planificarea cursurilor de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Cererea de înscriere la cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Perioada de înscriere: 3 – 28 iunie 2019;
 • Perioada de desfăşurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019;
 • În data de 8 iulie 2019 va fi prelegerea pentru proba orala: pedagogie; locatie: Amf. D IV, interval orar 8 – 12 şi 14 – 18;
 • Cursurile se vor finaliza cu eliberarea unei adeverinte;
 • Taxe pentru cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didacti II:
  • taxă pentru parcurgerea completă a cursului (metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de specialitate şi pedagogie) – 200 de lei – cod 112 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);
  • taxă pentru parcurgerea parţială a cursului (pedagogie) – 100 de lei – cod 113 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);

Gradul didactic II, sesiune august 2018

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Calendarul desfăşurării examenului de grad didactic II

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

Informaţii gradul didactic II

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Gradul didactic II – sesiunea 2017

Metodologie

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 .

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5561/07.10.2011 modificat şi completat  prin OMEN nr. 5397 din noiembrie 2013, OMEN nr. 3240/2014 şi OMECŞ nr. 5439/2015.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la adresa www.edu.ro (>> Resurse umane>> Direcţia Generală Formare Continuă>>Programe de definitivat/grad II/ grad I).

Taxa de procesare dosar este de 150 lei şi se poate achita la orice agenţie BRD. Chitanţa se depune la secretariat până la data de 24 august 2017.

Pentru plată, precizaţi contul universităţii RO 68 BRDE 240 SV 89534452400forma de învăţământ – 01tipul taxeitaxă procesare dosar gradul II – cod 107.
La plata taxei se va menţiona Facultatea de Litere.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

Probele de examen:

– 29 august 2017 – metodica predării specialităţii (scris);

– 31 august 2017 – pedagogie (oral).

Pentru cazare, vă rugăm să va adresaţi direct administraţiei căminului C12, complex Codrescu.

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic II (2017) – aici