Grad didactic II

Grad didactic II

Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, vor depune la secretariatul Facultății de Litere (sala 1.6) sau vor transmite prin e-mail la adresa: otilia.marta@uaic.ro, pâna la data de 22 august 2023, următoarele documente:

PENTRU ACHITAREA TAXEI PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • Zona: 1311- Facultatea de Litere
 • Forma de şcolaritate: 01
 • Contul –  RO68BRDE240SV89534452400
 • Tipul taxei : Taxă procesare dosar gradul II (150 lei) – cod 107

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestații la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

REZULTATELE EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC  II-2023

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD  DIDACTIC II ÎN SESIUNEA AUGUST 2022

Proba orală: Pedagogie

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  –30 august 2023 (miercuri), ora 12.15 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 9 –  Amfiteatrul  “A. Philippide(III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 8.00 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 9 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 9.00 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 8.00 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ – 30 august 2023 (miercuri), ora 9.00 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;

Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie la intrarea în sală trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

REZULTATELE PROBEI ORALE GRAD DIDACTIC II Pedagogie:

Rezultatele probei orale 

Calendarul privind desfășurarea examenelor în sesiunea august 2023

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD  DIDACTIC II

SESIUNEA AUGUST 2023

Proba scrisă:  Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate:

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ – 25 august 2023 (vineri), ora 10 – Amfiteatrul  “A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2;

INTRAREA ÎN SALA DE EXAMEN SE VA FACE ÎNCEPÂND CU ORA 8.45, PE BAZA BULETINULUI/CĂRŢII DE IDENTITATE.

 Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie la intrarea în sală trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

Pentru  profesorii  din învăţământul de masă  şi învăţământul special:

 • Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate – 25 august 2023. Ora desfăşurării examenului va fi afişată pe site-ul Facultăţii de Litere în data de 24 august 2022
 • Proba orală se va desfăşura în data de 30 august 2023, în intervalul orar 8-20.

 Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei la adresa www.edu.roÎnvăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Formare continuă.

Calculul mediei de promovare

La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe este 8,00 (opt).  Calculul mediei de promovare rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba scrisa + nota la proba orală.

 
Desfăşurarea examenului:
 

· Intrarea în sala de examen se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

· Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.

· Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) ore din momentul primirii subiectelor.

· Pentru scrierea lucrării, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.

· Ciornele se fac numai pe coli de hârtie care poartă ştampila Facultăţii de Litere puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor. Acestea nu se semnează şi sunt preluate de responsabilul de sală separat de colile de examen. Ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.

· Candidaţii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă 8 (opt) se pot prezenta la proba orală. Nota minimă de promovare a fiecărei probe la examenul de gradul didactic II este 8,00 (opt).

· Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

· INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78.

ANUNȚ TUTORIATE

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Litere organizează în luna iulie tutoriate de pregătire.

Tutoriatele gratuite online pentru proba de PEDAGOGIE se vor desfăşura după cum urmează:

 1. 10 iulie 2023, orele 10-13, Lect. dr. Camelia Onu Dida, link: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m4ada8286bf30aa9eaf781315b97d7211
 2. 11 iulie 2023, orele 16-19, Conf. dr. Roxana Ghiațău, link: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mc8b82c50bcc109d3b2de4ce81cfe1963

Tutoriatele gratuite online pentru pregătirea probei de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare și de creativitate (PROBA DE SPECIALITATE – limba română sau limba străină) se vor organiza:

 • în perioada 12-14 iulie 2023;
 • în două sesiuni a câte 3 ore.

Pentru a participa, este suficient să vă înscrieți completând formularul:

https://forms.gle/r6bxma6mzpzfWs278, până la data de 10 iulie 2023, ora 8.

După data de 15 iunie, pe măsură ce se înscriu, candidații Facultății de Litere vor primi informații despre:

 • calendarul tutoriatelor (zi, interval orar pentru fiecare specializare);
 • platforma pe care se vor ține orele de tutoriat și datele de acces la aceasta;
 • alte informații utile.

Persoană de contact,

Secretară, Daniela-Otilia Marta

Telefon: 0232 201242; e-mail: otilia.marta@uaic.ro

Gradul didactic II, sesiune august 2022

Procedură operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar

Extras din procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022

Programa și modele de subiecte Gradul II (Click aici)

Taxe aferente susținerii gradului II și modalitatea de plată

Calendarul probelor examenelor pentru acordarea Gradului didactic II – sesiunea august 2022

Pentru  profesori  din învăţământul de masă şi învăţământul special:

Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate – 26 august 2022

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2.
 • LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ – 26 august 2022 (vineri), ora 10.00 – Amfiteatrul „A. Philippide” (III.11), corp A, etaj 2.

INTRAREA ÎN SALA DE EXAMEN SE VA FACE ÎNCEPÂND CU ORA 08.45, PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.

Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie, la intrarea în sală, trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

REZULTATE EXAMEN GRADUL II – 2022

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD  DIDACTIC II ÎN SESIUNEA AUGUST 2022

Proba orală: Pedagogie

 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ– 31 august 2022 (miercuri), ora 09.30 – Amfiteatrul “A. Philippide”(III.11), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – 31 august 2022 (miercuri), ora  14.00 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – 31 august 2022 (miercuri),  ora 08.15 – Amfiteatrul “C. Ciopraga” (III.10), corp A, etaj 2;
 • LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ- 31 august 2022 (miercuri), ora 08.00– Amfiteatrul “A. Philippide”(III.11), corp A, etaj 2;

Candidații care și-au schimbat numele prin căsătorie la intrarea în sală trebuie să prezinte următoarele documente în original:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere.

Rezultatele probei orale

ANUNȚ TUTORIATE GR II

Tutoriate, gratuite, on-line, pentru examenul de acordare a gradului didactic II în învățământ, sesiunea august 2022. Informații de contact.

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, UAIC și Facultatea de Litere organizează în luna iulie tutoriate de pregătire.

Important!!!

În acest an, tutoriatele pentru pregătirea probei de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare și de creativitate (proba de specialitate)

 • sunt gratuite
 • se vor organiza în perioada 4 – 8 iulie 2022
 • se vor desfășura online
 • vor avea o durată de 6 ore

Pentru a participa, este suficient să vă înscrieți completând formularul https://forms.gle/4B1ELaGoTnWp3eer5, până la data de 4 iulie 2022, ora  8.

Pe măsură ce se înscriu, candidații Facultății de Litere vor primi informații despre:

 • calendarul tutoriatelor (zi, oră pentru fiecare specializare)
 • platforma pe care se vor ține orele de tutoriat și datele de acces la aceasta
 • alte informații utile

 

Persoană de contact,

Secretară, Daniela-Otilia Marta

Telefon: 0232 201242; e-mail: otilia.marta@uaic.ro

Tutoriate on-line – Proba Pedagogie

Tutoriate on-line – Proba de specialitate

Gradul didactic II, sesiune august 2021

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura pe data de 9 iulie 2021, ora 9. Tutoriatul va fi susţinut de doamna lect. dr. Samoilă Magda.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m393ac5250a88bdac024a864b69ac3071

Friday, Jul 9, 2021 9:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest / Meeting number: 121 113 2561 / Password: PEDAGOGIE

***

Anunț gradul II

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, UAIC și Facultatea de Litere organizează în luna iulie tutoriate de pregătire.

Important!!!

În acest an, tutoriatele pentru pregătirea probei de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare și de creativitate (proba de specialitate)

 • sînt gratuite
 • se vor organiza în perioada 12 – 24 iulie 2021
 • se vor desfășura online
 • vor avea o durată de 6 ore

Pentru a participa, este suficient să vă înscrieți completînd formularul https://forms.gle/UGrFfK6ayxhnKd2DA, pînă la data de 12 iulie 2021.

Pe măsură ce se înscriu, candidații Facultății de Litere vor primi informații despre

 • calendarul tutoriatelor (zi, oră pentru fiecare specializare)
 • platforma pe care se vor ține orele de tutoriat și datele de acces la aceasta
 • alte informații utile

Persoană de contact,

Secretară, Daniela-Otilia Marta

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Litere

Telefon: 0232 201052; e-mail otilia_marta@yahoo.com

 

Gradul didactic II, sesiune august 2020

Gradul didactic II, sesiune august 2019

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2019, poate fi descarcata de aici

Cursuri de pregătire  pentru examenul de grad didactic II

 • Planificarea cursurilor de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Cererea de înscriere la cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II
 • Perioada de înscriere: 3 – 28 iunie 2019;
 • Perioada de desfăşurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019;
 • În data de 8 iulie 2019 va fi prelegerea pentru proba orala: pedagogie; locatie: Amf. D IV, interval orar 8 – 12 şi 14 – 18;
 • Cursurile se vor finaliza cu eliberarea unei adeverinte;
 • Taxe pentru cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didacti II:
  • taxă pentru parcurgerea completă a cursului (metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de specialitate şi pedagogie) – 200 de lei – cod 112 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);
  • taxă pentru parcurgerea parţială a cursului (pedagogie) – 100 de lei – cod 113 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere);