Programe

Programe

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Filologie

  • Cultură germană în context european
  • Limbi, literaturi și civilizații străine (slavistică, clasice, italiană, spaniolă)
  • Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină
  • Lingvistică generală și românească
  • Literatura română și hermeneutică literară
  • Literatură universală și comparată
  • Studii americane
  • Studii francofone
  • Traducere și terminologie (combinații posibile: engleză-română / franceză-română / engleză-franceză)
  • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral (la Botoșani)