Manifestări științifice studențești

Manifestări științifice studențești

Colocviul Naţional Studenţescu Mihai Eminescu este, prin continuitate, deschidere şi excelenţă ştiinţifică, cea mai prestigioasă manifestare ştiinţifică studenţească. Desfăşurat, fără întrerupere la Iaşi, din 1974, Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ignorînd, depăşind, înlăturînd obstacolele ideologice sau economice, s-a constituit în timp într-o şcoală sui-generis, la care studenţi în Litere din mai multe centre universitare din ţară, iar, după 1989, şi de la universităţile din Bălţi, Chişinău şi Cernăuţi, s-au format deopotrivă în direcţia interpretării fenomenului literar, cu o largă deschidere sub aspectul întemeierii teoretice şi metodologice, şi, în perspectiva dezvoltării fiinţei umane ca fiinţă liberă; Colocviul „a construit”, în condiţiile de dinainte de 1989, „o oază de gîndire liberă, în polemică implicită cu demenţa ideologică oficială” (Mihai Zamfir).

Sufletul acestei manifestări ştiinţifice a fost, pînă la dureroasa plecare dintre noi, regretatul profesor Dumitru Irimia.

În deschiderea Colocviului au conferenţiat, de-a lungul anilor, personalităţi importante ale culturii şi eminescologiei actuale: Elvira Sorohan, Eminescu şi Kant (2005) şi Visul nemuririi în cugetarea eminesciană (2010), Ştefan Afloroaei, Eminescu. Memorie şi spaţiu intermundiar (2006), Dumitru Irimia, Eminescu şi „Convorbiri literare” (2007) şi Adevărul – între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic (2009), Ioana Both (Bican), Alegoriile iubirii în poezia eminesciană (2008), Un poet pentru secolul XXI: Mihai Eminescu (2012), Un romancier la 1870: Mihai Eminescu (2019), Despre fagure. Limba naţiunii şi limba poeziei (2021), Iulian Costache, Este cu putinţă relectura scriitorilor supra canonici? (2011), Gisèle Vanhese, Luceafărul d’Eminescu. Un fils de la Nuit romantique (2013) şi « Proximité du visage ». Sur un portrait d’Eminescu (2015), Călin Teutişan, Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular (2016), Angelo Mitchievici, Imaginea geniului: Eminescu şi arta plastică (2017), Giovanni MaglioccoPrin materie spre absolut. Mihai eminescu şi imaginarul mineral (2018), Pompiliu Crăciunescu, Imagini din „patria vieţii” (2020).

Lucrările Colocviului se desfăşoară pe cinci secţiuni: Exegeze, Critica criticii/Studii culturale, Stilistică şi poetică, Publicistică, însemnări, corespondenţă şi Atelier de traduceri, iar cele mai bune lucrări sînt publicate în revista Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN: 1584-692X. Fiecare ediţie a o temă generală şi propune şi texte poetice pentru analiză, respectiv traducere.

 

Vă invităm la a XLVIII-a ediţie a Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţie organizată, în format online, de Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu” a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, între 26-27 mai 2022.

Deschiderea lucrărilor Colocviului va avea loc joi, 26 mai 2022, ora 10:00, iar comunicările pe secţiuni se vor desfăşura joi, 26 mai (11:00-14:00; 15:00-18:00) şi vineri, 27 mai, între orele 09:00-12:00.  Festivitatea de premiere va avea loc vineri, 27 mai, de la ora 12:00.

Logarea în vederea participării la secţiunile manifestării se face de pe pagina dedicată:  https://uaic-romanistica.ro/colocviul-eminescu-2022/.

 

Cele mai bune comunicări studenţeşti vor fi publicate în revista Studii eminesciene, publicaţie întemeiată în 1980, de regretatul Profesor Dumitru Irimia, sub titlul Caietele Eminescu.

Simpozionul național Colloquium Antiquitatis​

Simpozionul național Colloquium Antiquitatis, adresat exclusiv studenților, masteranzilor și doctoranzilor, este un eveniment științific inițiat, în anul 2018, de studenții și masteranzii secției de Filologie Clasică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sprijinul cadrelor didactice ale colectivului universitar. Proiectul își propune să încurajeze dezvoltarea abilităților de cercetare ale tinerilor, să stimuleze dialogul de idei printr-o abordare interdisciplinară și să aducă laolaltă un număr cât mai mare de reprezentanți din următoarele domenii de studiu:  

 • limbă și literatură;
 • teologie;
 • istorie;
 • arheologie;
 • drept;
 • filosofie;
 • științe ale educației.

Participanții au ocazia să-și prezinte cercetările proprii, să obțină feed-back de la profesori și colegi, să experimenteze scrierea de lucrări științifice, să vorbească în public și să se întâlnească cu studenți din alte universități.

Temele propuse spre dezbatere vizează în principal Antichitatea greco-latină și moștenirea ei, transmisă până în prezent prin limbile și culturile romanice.

Ediția de anul acesta se va desfășura în perioada 27-29 aprilie 2023.

Invitația de participare la Simpozionul național Colloquium Antiquitatis, 27-29 aprilie 2023

Ediția I – 2018: afiș și program.

Ediția a II-a – 2019: afiș și program.

Ediția a III-a – 2021: afiș și program.

Ediția a IV-a – 2022: program

 

Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători InterCulturalia

14-15 octombrie 2022

 

INTERCULTURALIA 2022

Simpozion internaţional pentru studenţi şi tineri cercetători /

International Symposium for Students and Young Researchers /

Colloque international pour les étudiants et les jeunes chercheurs /

Internationale Tagung für Studierende und Nachwuchswissenschaftler

 

Ediţia a V-a (trilingvă):

The Making of Humanities: From Print to Digital /

La fabrique des humanités : de l’imprimé au numérique /

Das Schaffen der Geisteswissenschaften: Vom Gedruckten zum Digitalen

 

ORGANISERS / ORGANISATEURS / VERANSTALTER:

 • English Department / Département d’Anglais / Englisches Seminar (UAIC)
 • French Department / Département de Français / Französisches Seminar (UAIC)
 • German Department / Département d’Allemand / Deutsches Seminar (UAIC)
 • Faculty of Geography and Geology / Faculté de Géographie et de Géologie / Fakultät für Geographie und Geologie (UAIC)
 • Linguaculture (UAIC)
 • Centre de réussite universitaire (CRU UAIC)

 

PARTNERS / PARTENAIRES / PARTNER:

 • Alexandru Ioan Cuza University of Iași / Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi ||| „Alexandru Ioan Cuza“ Universität Iași (UAIC)
 • Faculty of Letters / Faculté des Lettres / Philosophische Fakultät (UAIC)
 • Faculty of Law / Faculté de Droit / Fakultät für Rechtswissenschaften (UAIC)
 • University of Bucharest / Université de Bucarest / Universität Bukarest
 • West University of Timișoara / Université de l’Ouest de Timişoara / West-Universität Timișoara
 • Moldova State University, Kishinev / Université d’État de Moldavie, Chișinău / Moldawische Staatliche Universität Chișinău (USM)
 • British Council Romania
 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Deutsches Kulturzentrum Iași
 • Lectorat de Français (UAIC)
 • Center for Canadian Studies of Iaşi / Centre d’Études Canadiennes de Iaşi / Zentrum für Kanadische Studien Iaşi (CSC)
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Association des Étudiants Francophones de Iaşi (ASFI)
 • Association of Students of Journalism Iași (ASJ) / Association des Étudiants Journalistes de Iași / Verein der Journalistikstudent*innen Iași (ASJ)
 • Gutenberg Studentenverein Iași (GSI)
 • Association of Law Students / Association des Étudiants en Droit / Verein der Jurastudent*innen (ASD UAIC)
 • Association of Law Students / Association des Étudiants en Droit / Verein der Jurastudent*innen (ASD USM)

 

PROGRAMME

Please note that changes to the program might come up. Keep an eye on this live document. /

Des modifications du programme étant possibles, une vérification constante de ce document en ligne est souhaitable. /

Kleine Änderungen im Programm vorbehalten. Für den letzen Stand schauen Sie bitte diese online-Datei.

 

Contact

Site

Facebook page

Facebook event

Simpozionul Național Psihologii, locuri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi

Ediția a II-a, 25 – 26 martie 2022 (Aici – descrierea și programul evenimentului)