Informații despre cazare

Informaţii cu privire la cazarea în anul universitar 2024-2025 a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere din luna iulie 2024

Candidații admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2024 pot beneficia de cazare, în limita locurilor disponibile, dacă în fișa de admitere au bifat câmpul ”cazare”. În acest caz, repartizarea locurilor de cazare se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu următoarele opțiuni de prioritate: prioritatea 1 – cămine modernizate (C1/C2/C3 – aprox. 300 – 500 lei /lună), prioritatea 2 – cămine obișnuite (C6/C8 – aprox. 150 – 300 lei/lună). Tarifele de cazare pe anul universitar trecut le regăsiți aici.

Candidații admiși care doresc ca, pe lângă aceste opțiuni prestabilite, să adauge și opțiunea ”cămine de lux” (Gaudeamus – aprox. 572 -722 lei/lună şi Akademos / Buna Vestire – aprox. 572-800 lei/lună) vor trebui să completeze acest chestionar (click aici) (chestionarul va putea fi accesat după afișarea rezultatelor din admitere). Opțiunile se pot completa până pe data de 31 august 2024. În acest caz, opțiunea ”cămine de lux” devine opțiunea 1, iar celelalte două opțiuni se decalează corespunzător (de exemplu, prin completarea chestionarului, opțiunile vor avea cu următoarea prioritate: opțiunea 1 – cămine de lux, opțiunea 2 – cămine modernizate, opțiunea 3 – cămine obișnuite).

Dacă sunteţi admişi la master şi doriţi cazare în cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 150 – 300 lei/lună) ca primă prioritate, vă rugăm să scrieţi un mail la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com.

Candidații admiși care nu au bifat în fișa de admitere faptul că doresc cazare și s-au răzgândit pot trimite un email la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com în care să menționeze acest lucru.

Adresa de email de mai sus colectează opțiunile, mesajele și dosarele dvs. și nu este utilizată pentru corespondență. Vă rugăm să nu adresați întrebări.

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor trimite până pe data de 29 august 2024, pe email cazare.litere.iasi@gmail.com, un dosar de cazare, scanat, care va cuprinde:

  • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament: cerere de cazare; copie carte de identitate; copie certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
  • pentru orfanii de ambii părinţi: Cerere de cazare; copie după certificatele de deces ale părinţilor; copie după certificatul de naştere al studentului; copie carte de identitate student; adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • pentru plasament instituţional sau familial: Cerere de cazare; copie carte de identitate student; adeverinţă de la centrul de plasament și hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere)Cerere de cazare; copie carte de identitate soţie; copie carte de identitate soţ; copie după certificatul de căsătorie; adeverinţă studentă/salariată soţie; adeverinţă student/salariat soţ; copie după certificatul de naştere copil;

Candidații care se înscriu pe locurile cu cerințe educaționale speciale / dizabilități trebuie, de asemenea, să trimită dosarul medical de cazare.

Cazarea studenţilor se face în funcţie de media obţinută şi de locurile de cazare alocate facultăţii. Locurile de cazare se împart, proporțional, pe ani de studii. Nu toti studenţii obţin cazare.

Studenţii fii de cadre didactice nu obţin automat cazare în baza acestui statut, dar, în eventualitatea obţinerii locului de cazare, în baza unui dosar depus la cămin, pot beneficia de subvenţie (plata unui tarif redus).