Finalizare studii

Examene finalizare studii

Tematica și bibliografia pentru proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Tematica și bibliografia pentru proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Tematica și bibliografia pentru proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate