Examene de finalizare studii: Licență și Disertație

Calendar înscriere la examenele de Licență și Disertație

An universitar 2021-2022, anul al III-lea

 • Sesiune de examene: 23 mai – 5 iunie 2022
 • Reexaminări si măriri de notă: 20 iunie – 24 iunie 2022

Inscrieri la examenele de Licenţă şi Disertaţie:

 • Perioadă: 8 iunie – 19 iunie 2022 (cu excepţia zilei de 13 iunie- zi liberă prin Lege)
 • Modalitatea de înscriere:
  • Luni – Vineri, orele 9.00 – 12.00, cu prezență fizică, la Secretariatul Facultății de Litere
  • Luni – Duminică, online

Se va organiza o sesiune specială de înscriere doar pentru studenţii care vor participa la sesiunea de reexaminări şi măriri de notă, în perioada 21 – 27 iunie 2022 (fără zilele de sâmbătă și duminică). Modalitatea de înscriere: doar cu prezență fizică,  la Secretariatul Facultății de Litere, în intervalul orar 9.00 – 12.00

Susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie:

 •  
 • 29 iunie 2022 – doar pentru specializarea Italiană – se va desfășura cu prezență fizică, în sălile Facultății de Litere
 • 30 iunie – 2 iulie 2022 – pentru toate celelalte specializări – se va desfășura cu prezență fizică, în sălile Facultății de Litere, conform unei programări care va fi afișată ulterior.
  • Limbi clasice – 30.06.2022, ora 12.00 – Catedra de Limbi clasice
  • Spaniola – 01.07.2022, ora 9.00 – Catedra de Limbi clasice
  • Rusă – 30.06.2022, ora 9.00 – Licențe și Disertații – Catedra de Slavistică
  • Jurnalism – 01.07.2022, ora 9.00 – Sala G110
  • Germană – 30.06.2022 (disertație) și 1.07.2022 (licență)
  • Limba franceză – 30.06.2022 (licență), ora 9.00 și 1.07.2022 (disertație) – Multimedia
  • Literatură comparată – 30.06.2022, ora 8.00 – disertația; 30.06.2021, ora 14.00 – licența – Sala Ioan Constantinescu
  • Literatură română – 30.06.2022, ora 8.00, Catedra de Literatură română – disertația; 30.06.2022, ora 14.00 și 01.07.2022, ora 8.00, Catedra de Literatură română – licența
  • Limba română – 30.06 și 1.07.2022, ora 9.00, Catedra de Limba română – licență și disertația;
  • Engleză – Comisia 1 – 30.06.2022, ora 8.00, sala 3.15 – licență și disertație
  • Engleză – Comisia 2 – 30.06.2022, ora 8.00, Catedra de Limba engleză – licență și disertație
  • Engleză – Comisia 3 – 30.06.2022, ora 8.00, sala Laborator C – licență și disertație

Acte necesare la înscriere

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de declaraţia de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat). Declarația de autenticitate va fi inserată la finalul lucrării. Lucrările trebuie să fie broșate, nu legate cu arc. Lucrarea va conține și prima pagină a raportului TURNITIN, cu procentul de similitudine și semnătura profesorului coordonator.
 • cerere de înscriere
 • fotocopie certificat de naștere
 • fotocopie carte de identitate
 • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licență/disertaţie (200 lei)

Formatul lucrării de licență / disertație

Studenții care aleg să se înscrie online vor trimite toate documentele într-un singur mesaj, în format .pdf, scanate.

Veți anexa două fişiere, unul având denumirea <<documente . nume + prenume candidat>> şi al doilea: <<lucrare . nume şi prenume candidat>>. Al doilea fişier va conţine lucrarea de licenţă/disertaţie şi declaraţia de autenticitate, ambele semnate de îndrumătorul lucrării.

Candidaţii care se înscriu la examenul de licenţă vor trimite documentele la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, iar cei care se înscriu la examenul de disertaţie la adresa adela@uaic.ro. Vă rugăm să nu folosiți alte adrese de email decât cele indicate.

Candidații care se vor înscrie online trebuie să aibă în vedere faptul că, în ziua susținerii examenului, vor trebui să predea comisiei lucrarea de licență/disertație în forma ei finală (broșată, cu toate semnăturile solicitate și având același titlu și același număr de pagini cu varianta pe care au trimis-o pe email).

Macheta copertei pentru lucrarea de licență / disertație poate fi descărcată de aici.

Stilul de redactare a unei lucrări de licență sau disertație se regăsește pe site-ul fiecărei catedre sau va fi comunicat de către coordonator.