Proiectul QuiLL – Quality in Language Learning

Atelierul internațional cu titlul ”O abordare pragmatică a predării limbii române ca limbă străină în învățământul superior: utilizarea resurselor digitale pentru limbajele de specialitate din perspectiva Proiectului QuiLL – Quality in Language Learning” (proiect nr 2020-1-PT01-KA226-HE-094809, Parteneriatul strategic pentru educație digitală co-finanțat de Programul Erasmus+ al Read More …