Precizări privind procentul de similitudine în lucrările de licență, disertatie și grad I

(repostare anunț din 15.04.2021)

În ședința ordinară din 24.03.2021, Consiliul Facultății de Litere a aprobat procentul maxim de similitudine acceptat în conținutul lucrărilor de licență, de disertație și de obținere a Gradului didactic I în învățămînt.

Procentul, așa cum este el relevat în Raportul de similitudine generat de un soft recunoscut de CNADTCU (în cazul UAIC, platforma Turnitin), este de

  • maximum 30% pentru lucrările de licență
  • maximum 25% pentru lucrările de disertație și de obținere a Gradului didactic I în învățămînt.

Turnitin este un instrument care ajută la verificarea originalității materialelor analizate (cît din 100% nu este similitudine, deci este conținut original), în cazul de față, a lucrărilor din categoriile sus-menționate. Raportul de similitudine indică numărul de fragmente preluate (fie indicate corect, cu precizarea surselor, fie fără precizarea surselor, deci plagiate) și generează procentele de similitudine, care determină ponderea preluărilor identificate în documentul analizat.

ATENȚIE! Procentul de similitudine procentul de conținut plagiat! Procentul de conținut plagiat acceptat de Codul de etică al UAIC este 0%.

Așa cum se precizează pe site-ul Turnitin, „[s]corul de similitudine reprezintă procentul de similitudine a lucrării cu alte surse. Raportul de similitudine Turnitin nu reprezintă o evaluare a faptului că lucrarea include conținut plagiat, ci este un instrument pentru profesori și studenți, utilizat pentru a găsi cu ușurință similitudinile sau textele similare în lucrările depuse” (https://help.turnitin.com/ro/feedback-studio/studenti/vizualizarea-raportului-de-similitudine.htm).

Prin urmare, asigurați-vă că, în cursul elaborării lucrărilor dv de cercetare,

  • aplicați toate standardele de scriere academică, cu respectarea eticii și integrității academice, în special că referințele bibliografice sunt corect marcate și că acestea sînt incluse în bibliografie
  • vă încadrați în procentul maxim de similitudine prevăzut pentru categoria în care se încadrează lucrarea dv. În consecință, o lucrare de licență trebuie să includă un procent de minimum 70% contribuție proprie, adică 100% – 30% similitudine = 70% conținut original, iar o lucrare de disertație sau gradul I trebuie să includă un procent de minimum 75% contribuție proprie, adică 100% – 25% similitudine = 75% conținut original.