Didactic-auxiliar

Didactic-auxiliar

Analist programator

  • Asigură operaţionalitatea sistemului informatic de gestiune a şcolarităţii pentru studenţii Facultăţii de Litere (baza de date eSIMS)

email: cristian.raianu@uaic.ro

Cristian Raianu

Administrator financiar I (S)

  • Responsabil suport tehnic și logistic pentru Laboratorul Fonetic și Lectoratele străine
  • Responsabil securitatea și sănătatea muncii și situații de urgență
  • Secretar Cursuri de vară internaționale România – Limbă și civilizație

email:  evoli@uaic.ro

Ecaterina Volintiru

Administrator financiar

  • Efectuează operaţiunile specifice activităţilor de gestiune a patrimoniului

Felicia Marta

Administrator financiar

  • Administrator Laborator Multimedia Ringier
  • Administrator Moodle și Turnitin
  • Administrator pagină Facebook Facultatea de Litere

email:  victoras.stoian@uaic.ro

Victor Stoian

Operator

  • Asigură necesarul de aparatură audio, video şi multimedia pentru desfăşurarea activităților didactice şi științifice care se desfăşoară în sălile laboratorului lingvistic.
  •  Asigură funcţionarea şi securitatea serverelor şi a reţelelor de calculatoare

email:  lucianseghedin@yahoo.com

Lucian Seghedin