Studii de doctorat

Studii de doctorat

Condiţiile de admitere la studii de doctorat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice

 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți cu diploma de masterat (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (științe umaniste: filozofie, istorie, psihologie, jurnalism, științele comunicării, studii culturale). Absolvenții din promoțiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învățământului universitar de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot înscrie la doctorat. Diplomele de absolvire a ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educației din România sau de echivalentul acestuia din țara din care vine candidatul. În acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoașterii sau echivalării diplomelor de către CNRED.

Se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la doctorat doar candidații care au o medie de minimum 8.00 între examenul de licență și disertație.

Probele examenului de admitere la Școala Doctorală de Studii Filologice sunt:

 • Probă scrisă pe baza bibliografiei afișate pe site – 50% din media de admitere;
 • Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50% din media de admitere.

Departajarea în caz de medii egale se face după: (1) media examenului de disertație, iar acolo unde aceasta lipsește, după media examenului de licență, (2) media ECTS a studiilor de master și (3) media ECTS a studiilor de licență

Tematica și bibliografia examenului de admitere

Informații admitere

 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Calendarul admiterii
  • înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepţia zilelor de 03 şi 04 septembrie);
  • selecţia candidaţilor: 07 – 12 septembrie (cu excepţia zilelor de 10 şi 11 septembrie);
  • afişarea rezultatelor: 13 septembrie;
  • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie;
  • afişarea rezultatelor: 16 septembrie;
  • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 septembrie;
  • confirmarea ocupării locului: 21-23 septembrie.
 • Repartizarea numărului de locuri
 • Taxe percepute: taxa de admitere – 250 lei; taxa de școlarizare – 6,000 lei/an
 • Fișa de înscriere
 • Programarea candidaților la proba orală
 • Lista candidaților admiși la examenul de admitere

Locuri propuse pentru admitere

Nr. crt.

Numele și pre­numele

Numărul de locuri propuse la admitere de către conducătorii de doctorat

1

Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU

3 locuri

2

Prof. dr. Dragoș COJOCARU

2 locuri

3

Prof. dr. Codrin Liviu CUȚITARU

2 locuri

4

Prof. dr. Rodica DIMITRIU

3 locuri

5

Prof. dr. Constantin DRAM

3 + 1(taxa) locuri

6

Prof. dr. Felicia DUMAS

2 locuri

7

Prof. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON

1 loc

8

Prof. dr. Mihaela Simona MODREANU

2 locuri

9

Prof. dr. Eugen MUNTEANU

3 locuri

10

Prof. dr. Antonio Mihail PATRAȘ

2 locuri

11

 Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU

3 locuri

12

Prof.dr. Sorin GUIA

1 loc

13

CS III Dinu MOSCAL

1 loc

Locuri aprobate pentru admitere