Studii de doctorat

Studii de doctorat

Condiţiile de admitere la studii de doctorat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice

 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți cu diploma de masterat (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (științe umaniste: filozofie, istorie, psihologie, jurnalism, științele comunicării, studii culturale). Absolvenții din promoțiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învățământului universitar de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot înscrie la doctorat. Diplomele de absolvire a ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educației din România sau de echivalentul acestuia din țara din care vine candidatul. În acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoașterii sau echivalării diplomelor de către CNRED.

Se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la doctorat doar candidații care au o medie de minimum 8.00 între examenul de licență și disertație.

Probele examenului de admitere la Școala Doctorală de Studii Filologice sunt:

  • Probă scrisă pe baza bibliografiei afișate pe site – 50% din media de admitere;
  • Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50% din media de admitere.

Departajarea în caz de medii egale se face după: (1) media examenului de disertație, iar acolo unde aceasta lipsește, după media examenului de licență, (2) media ECTS a studiilor de master și (3) media ECTS a studiilor de licență

Tematica și bibliografia examenului de admitere

Informații admitere

Înscrierea candidaților

  • 9, 12 și 13 septembrie 2024,  între orele 09.30 – 13.30 – Catedra de Literatură română sau on-line pe adresa loricuzmici@gmail.com, caz în care actele originale vor fi aduse la confirmare.

Proba scrisă

  • se va afișa după stabilirea datei de concurs

Prezentarea proiectului

  • se va afișa după stabilirea datei de concurs
  • Programarea candidaților pentru susținerea proiectului

Locuri aprobate pentru admitere

Liste şi formulare