Studii de doctorat

Studii de doctorat

Condiţiile de admitere la studii de doctorat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice

 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți cu diploma de masterat (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (științe umaniste: filozofie, istorie, psihologie, jurnalism, științele comunicării, studii culturale). Absolvenții din promoțiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învățământului universitar de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot înscrie la doctorat. Diplomele de absolvire a ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educației din România sau de echivalentul acestuia din țara din care vine candidatul. În acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoașterii sau echivalării diplomelor de către CNRED.

Se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la doctorat doar candidații care au o medie de minimum 8.00 între examenul de licență și disertație.

Probele examenului de admitere la Școala Doctorală de Studii Filologice sunt:

  • Probă scrisă pe baza bibliografiei afișate pe site – 50% din media de admitere;
  • Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50% din media de admitere.

Departajarea în caz de medii egale se face după: (1) media examenului de disertație, iar acolo unde aceasta lipsește, după media examenului de licență, (2) media ECTS a studiilor de master și (3) media ECTS a studiilor de licență

Tematica și bibliografia examenului de admitere

Informații admitere

Înscrierea candidaților

  • 04 – 08 septembrie,  între orele 09.30 – 13.30 – Catedra de Literatură română sau on-line pe adresa loricuzmici@gmail.com, caz în care actele originale vor fi aduse la confirmare.

Proba scrisă

  • 12.09.2023, ora 10.00, Amf. III.11

Prezentarea proiectului

Locuri propuse pentru admitere

Nr. crt.Numele și pre­numeleNumărul de locuri propuse la admitere de către conducătorii de doctorat
1Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU2 locuri
2Prof. dr. Dragoș COJOCARU2 locuri
3Prof. dr. Codrin Liviu CUȚITARU 2 locuri
4Prof. dr. Rodica Ioana DIMITRIU3 locuri
5Prof. dr. Constantin DRAM2 + 1(taxa) locuri
6Prof. dr. Felicia DUMAS 2 locuri
7Prof. dr. Alexandru GAFTON2 locuri
8Prof. dr. Mihaela Simona MODREANU 
9Prof. dr. Antonio Mihail PATRAȘ4 locuri
10Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU2 locuri
11Prof.dr. Sorin Grigore GUIA2 locuri
12CS II Dinu MOSCAL 
13Conf.dr. habil. Lucia Adina NISTOR 
14Conf.dr. habil. Iulia Andreea MILICĂ 

Locuri aprobate pentru admitere

Liste şi formulare