Studii de doctorat

Studii de doctorat

În ședința ordinară a Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași desfășurată în data de 22 septembrie 2022 s-a aprobat organizarea unei noi sesiuni de admitere la studii universitare de doctorat, după cum urmează:

  • înscrierea candidaților: 23 și 26 septembrie 2022
  • selecția candidaților: proba scrisă – 27 septembrie 2022, ora 16.00 la Catedra de Literatură română; prezentarea proiectului- 27 septembrie 2022, ora 18.30 la Catedra de Literatură română;
  • afișarea rezultatelor: 27 septembrie 2022
  • contestații (doar pentru proba scrisă): 28 septembrie
  • afișarea rezultatelor: 29 septembrie 2022

Condiţiile de admitere la studii de doctorat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice

 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenți cu diploma de masterat (sau echivalentă) în domeniul Filologie sau apropiat acestuia (științe umaniste: filozofie, istorie, psihologie, jurnalism, științele comunicării, studii culturale). Absolvenții din promoțiile anterioare sistemului Bologna care probează, cu acte, absolvirea învățământului universitar de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot înscrie la doctorat. Diplomele de absolvire a ciclurilor anterioare trebuie sa fie emise de Ministerul Educației din România sau de echivalentul acestuia din țara din care vine candidatul. În acest ultim caz trebuie prezentata dovada recunoașterii sau echivalării diplomelor de către CNRED.

Se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la doctorat doar candidații care au o medie de minimum 8.00 între examenul de licență și disertație.

Probele examenului de admitere la Școala Doctorală de Studii Filologice sunt:

  • Probă scrisă pe baza bibliografiei afișate pe site – 50% din media de admitere;
  • Colocviu pe baza propunerii de proiect doctoral – 50% din media de admitere.

Departajarea în caz de medii egale se face după: (1) media examenului de disertație, iar acolo unde aceasta lipsește, după media examenului de licență, (2) media ECTS a studiilor de master și (3) media ECTS a studiilor de licență

Tematica și bibliografia examenului de admitere

Informații admitere

Înscrierea candidaților

1 – 2 septembrie, 5 – 6 septembrie – 09.30 – 13.30 – Catedra de Literatură română sau on-line pe adresa loricuzmici@gmail.com, caz în care actele originale vor fi aduse la confirmare.

Proba scrisă

7 septembrie, ora 10.00 – Amfiteatrul III.11 (Corp A, etajul 2)

Prezentarea proiectului

8 septembrie, ora 09.00 – Amfiteatrul III.11 (Corp A, etajul 2)

9 septembrie, ora 16.00 – Amfiteatrul III.11 (Corp A, etajul 2) – pentru candidații ADAL – Israel

 

Locuri propuse pentru admitere

Nr. crt.

Numele și pre­numele

Numărul de locuri propuse la admitere de către conducătorii de doctorat

1

Prof. dr. Luminița Mirela CĂRĂUȘU

3 locuri

2

Prof. dr. Dragoș COJOCARU

2 locuri

3

Prof. dr. Codrin Liviu CUȚITARU

2 locuri

4

Prof. dr. Rodica DIMITRIU

3 locuri

5

Prof. dr. Constantin DRAM

3 + 1(taxa) locuri

6

Prof. dr. Felicia DUMAS

2 locuri

7

Prof. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON

1 loc

8

Prof. dr. Mihaela Simona MODREANU

2 locuri

9

Prof. dr. Eugen MUNTEANU

3 locuri

10

Prof. dr. Antonio Mihail PATRAȘ

2 locuri

11

 Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU

3 locuri

12

Prof.dr. Sorin GUIA

1 loc

13

CS III Dinu MOSCAL

1 loc

Locuri aprobate pentru admitere

Liste şi formulare