Specializări licența

Specializări

Domeniul de licență

Specializarea / Programul de studii universitare de licență

Limbă și literatură

 • Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche)
 • Limba și literatura română – Literatură universală și comparată
 • Limba și literatura română – Limba și literatura latină
 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
 • Literatură universală și comparată – Limbă și literatură modernă
 • Literatură universală și comparată – Limba și literatura română 
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limba și literatura română
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă)
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Literatură universală și comparată
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limba și literatura latină
 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) de la Focșani

Limbi moderne aplicate

Traducere și interpretare (dublă specializare, în combinație cu următoarele limbi: engleză, franceză, germană)

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

Științe ale comunicării

Jurnalism

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2023 - 2024

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență poate fi descărcată în format PDF.

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 15 iulie 2023: înscrierea candidaților;
 • 17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2023

 • 4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
 • 7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Condițiile de admitere:

Media de admitere = Media de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris.
 2. Media generală a anilor de liceu.

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • foaie matricolă
 • copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • două fotografii color tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic