Studii de masterat

Studii de masterat

Domenii, programe, forma de învățământ și limba de predare (sesiunea iulie 2022)

Condițiile de admitere

Media de admitere:

  • 60% Media examenului de licență;
  • 40% Nota la interviul în limba de predare a programului.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

  • 1.Media ECTS a anilor de studiu;
  • 2.Media examenului de bacalaureat.

Taxa de înscriere

  • 250 lei/ program

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

  • 3500 lei