Taxă școlarizare

Taxă școlarizare

Taxa de școlarizare – Cod taxă 31

Cuantum taxă anul universitar 2023-2024

Calculul taxelor de școlarizare, pentru studenții care repetă, care se reînmatriculează în același an de studiu, se va face astfel:

Studii universitare de licență IF

Anul I – student reînmatriculat în acelaşi an de studiu

taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 70 lei/credit

Anul II – student reînmatriculat în acelaşi an de studiu

taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 60 lei/credit

Anul III – student reînmatriculat/repetent

taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 50 lei/credit

Studii universitare de master

Anul I – student reînmatriculat în anul I

taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 70 lei/credit

Anul II – student reînmatriculat în anul II

taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 60 lei/credit

Taxa de școlarizare aprobată anual de Senatul Universității se aplică tuturor studenților înscriși la studii în anul curent în regim „cu taxă” și se achită fie integral, fie în rate, conform calendarelor de mai jos.

Pentru studenții înmatriculați cu taxă în lei

Studentul în regim cu taxă va achita taxele conform calendarului. În caz de nerespectare a acestuia, studentului i se aplică următoarele limitări:

  1. nu se poate prezenta la examene, în sesiunea ordinară ori de restanță;
  2. nu poate completa și depune fișa de înscriere pentru semestrul al II-lea;
  3. nu beneficiază de alte drepturi specific, conform legii;
  4. la sfârșitul anului, va fi exmatriculat.

Plata taxei de școlarizare, în lei, se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/

Plata taxei de școlarizare, în EUR, se face utilizând următoarele informații: