Home

Prof. univ. dr. Alexandru GAFTON

Facultatea este o instituție care oferă tinerilor o pregătire superioară de specialitate, prin programe specifice, derulate în baza unor planuri de învățămînt și a unor activități extracurriculare. Sub acest aspect, indiferent de profilul lor sau de centrul universitar în care funcționează, Facultățile se deosebesc doar calitativ și cantitativ, dar nu esențial.

Cine observă Facultatea de Litere din Iași înțelege lesne că aceasta s-a constituit ca un organism în care profesorii și studenții își manifestă respectul reciproc prin constante strădanii vizînd excelența, unii spre a transmite studenților cunoștințe de calitate, alții spre a putea contibui la progresele societății.

Acest comportament de continuitate evolutivă particularizează Școala filologică ieșeană, constituind trăsătura ei fundamentală. Dar învățămîntul filologic ieșean și absolvenții săi (licențiați, master, doctori) mai dețin o trăsătură fundamentală, îngemănată sinergic cu cea a continuității evolutive. Aceasta este dată de faptul că pregătirea superioară de specialitate se întrețese cu aceea care vizează edificarea de ființe sociale, intelectuale și culturale nutrite de principii umaniste.

Absolvenții noștri sînt foarte bine echipați ca specialiști, dar deopotrivă ca oameni de calitate, hrăniți și animați de valorile socio-umane și intelectiv-raționale. De aceea, pesemne, sînt ei deosebit de capabili în raport cu complexul context al unei vieți pline de solicitări și de încercări, fiind apți în a se adapta la cerințele feluritelor domenii ce necesită întreaga sferă de competențe sociale, intelectuale, culturale și morale.

Este tot ceea ce putem să facem. De 160 de ani încoace.

Testimoniale Alumni