Gradații de merit

Gradații de merit

GRADAŢII DE MERIT 2022 – 2026

SPOR DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ 2022

Repartizarea GM si a SPA a fost făcută conform algoritmului din Metodologie: număr de posturi didactice pe departament x procent alocat GM/SPA – număr gradații în plată.

În plată sunt, în acest moment, 25 de gradații de merit (6 Românistică +16 Limbi străine +3 Școala Doctorală). Școlii Doctorale nu i s-au alocat GM întrucât diferența din formula de mai sus este negativă.

Dosarele pentru obținerea gradației de merit sau a sporului de performanță academică se depun la Secretariat în perioada 13.12.2021 – 03.01.2022, între orele 8.00-16.00. Varianta electronică a dosarului se trimite pe mail, la adresa dpop@uaic.ro, în vederea afișării pe site.

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit 2021

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea sporului de performanţă academică 2021

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit 2021

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea sporului de performanţă academică 2021

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică (2020)

RAPORTUL comisiei de contestații privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică (2020)

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică (2019)

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic (2018)

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic (2017)