Cazare 2023-2024

Procedura de cazare începând cu data de 30 octombrie 2023

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitar 2023-2024, începând cu data de 30 octombrie 2023, ora 08.00, cererile de cazare în toate căminele Universității se transmit la Direcția Cămine și Cantine, pe adresa de e-mail: cazare@uaic.ro

Contact informații suplimentare:
Administrator financiar  – Liliana MARCIUC
Administrator financiar  – Ruxandra PAIU
Telefon: 0232/201102 interior 2545

Model cerere solicitare cazare (descarcă de aici)

Procedura de cazare începând cu data de 30 octombrie 2023

 1. Studentul completează și transmite cererea de cazare pe adresa cazare@uaic.ro;
 2. După aprobare, cererea în care este specificat locul de cazare repartizat este transmisă studentului pe e-mail;
 3. Cu cererea aprobată, studentul se prezintă la facultatea la care este înmatriculat, pentru eliberarea dispoziției de cazare și ulterior la cămin, în vederea cazării;
 4. Locul de cazare repartizat se reține, în vederea ocupării de către student, o zi lucrătoare după data emiterii repartiției, după care repartiția se consideră anulată.

Documente necesare:

 1. dispoziţia de cazare;
 2. contractul de cazare și anexa, completate în două exemplare;
 3. legitimaţia de cămin;
 4. o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 5. două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 6. copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 7. copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 8. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 9. extras de cont cu numele studentului.

Calendarul general al cazărilor

 • 11 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2023), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 18 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 25 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 26, 27, 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 28 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcția Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 29 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 30 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Listele de cazare pentru 3 octombrie 2023 (Runda a III-a) și precizări

Dispozițiile de cazare pentru studenții din lista de mai sus se eliberează marți, 03.10.2023, între orele 09 – 13.00, în sala A120 (lângă Secretariatul Facultății). Acestea sunt valabile doar în ziua emiterii lor, astfel că studentul trebuie să-și ocupe locul în aceeași zi.

La această rundă au fost distribuite ultimele locuri de cazare pe care Facultatea le avea la dispoziție.

Listele de cazare pentru 29 septembrie 2023 (Runda a II-a) și precizări

Dispozițiile de cazare pentru studenții din lista de mai sus se eliberează vineri, 29.09.2023, între orele 09 – 13.00, în Amfiteatrul III.10. Acestea sunt valabile doar în ziua emiterii lor, astfel că studentul trebuie să-și ocupe locul în aceeași zi, altfel el devine liber și va fi dat mai departe în runda următoare.

Studenții care NU se regăsesc pe listele afișare la runda a II-a vor participa la runda a III-a DOAR în baza completării unui formular. (CLICK AICI).

Runda a III-a de cazare, care se va desfășura în limita locurilor rămase, va avea loc marți, 3 octombrie 2023.

Studenții care au fost luați în calcul la repartizarea locurilor în precedentele runde (adică cei care au solicitat cazare și care nu repetă anul de studiu) și care nu au primit loc de cazare sunt rugați să-și reconfirme dorința de a ocupa un loc la cămin. Scopul acestui formular este de a ii elimina de la repartizarea locurilor din runda a III-a pe studenții care, deși nu au primit loc de cazare, nu mai doresc acest lucru întrucât au unde locui.

Runda a III-a se va desfășura exclusiv cu studenții care completează acest chestionar. Chestionarul se va închide luni, 2 octombrie 2023, ora 8.00

 

Listele de cazare pentru 26-28 septembrie 2023 și precizări

Programul cazărilor în perioada 26-28 septembrie:

 • 26.09.2023, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – studenții care au primit repartiție în căminele C4, C6 și C8.
 • 26.09.2023, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.11 (băieți și fete) – studenții care au primit repartiție în căminele C1, C2. C3, C5, C11, C10, Gaudeamus, Akademos, Buna Vestire.
 • 27.09.2023, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – toate căminele.
 • 28.09.2023, orele 9.00 – 15.00, AMFITEATRUL III.10 (băieți și fete) – toate căminele.

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră pix (culoare albastră) pentru completarea contractelor de cazare.

Studenții care se regăsesc pe listele afișate se pot prezenta la cazare în zilele de 26, 27 sau 28 septembrie 2023, în intervalul orar 9.00 – 15.00. Dacă la finalul perioadei nu își ocupă locul afișat, studenții vor pierde dreptul de cazare, locul astfel eliberat urmând a fi distribuit, în runda a doua, studenților care nu au obținut cazare în prima runda.

Studenții care nu se regăsesc pe listele de cazare vor urmări pe site listele ce urmează a se afișa pentru runda a doua, care va avea loc în data de 29 septembrie 2023 (lista se va afișa pe 28.09.2023, seara). Runda a doua de cazare se va desfășura în limita locurilor rămase din prima rundă.

DOCUMENTE pe care studenții trebuie să le prezinte la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare (se eliberează de la facultate);
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului sau transfer bancar, https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.phpvezi aici detalii cu privire la codurile de cămin).

 GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români – copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ 

 • studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.
 • studenții cetățeni străini
  • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
  • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.
 •   studenții cu dublă cetățenie
  • cu domiciliul în România – au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
  • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.