Burse de performanță științifică

Având în vedere prevederile art. 50 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master, vă anunțăm că puteți depune dosare pentru bursa de performanță științifică (inovație și brevete).

Perioada de depunere: 20 – 24 noiembrie 2023, între orele 09 – 12, sala A 120.

Solicitanţii acestei categorii de burse vor depune dosarul de candidatură care va cuprinde:

  • a) cererea tip de acordare a acestui tip de bursă (Anexa 2);
  • b) curriculum vitae (în format Europass);
  • c) situația şcolară cu rezultatele obţinute în anul universitar anterior – eliberată şi certificată de secretariatul facultăţii, în original;
  • d) lucrările științifice sau copiile după documentele care atestă performanțele științifice realizate/obținute în domeniul și din timpul ciclului de studii la care este inmatriculat;
  • e) scrisoarea de recomandare a cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea științifică din care să reiasă explicit și concret contribuțiile efective ale studentului în activitatea de cercetare desfășurată și rezultatele concrete /cuantificabile ale acesteia;
  • f) opisul semnat al tuturor documentelor justificative depuse, care va fi contrasemnat pentru certificarea existenței în dosar a acestor documente, de către persoana care primeste și înregistrează dosarul.

Lista burselor de performanță științifică (licență și master)

Lista burselor de performanță științifică a fost afișată pe data de 24.11.2023. Studenții pot depune contestație pe adresa de email letters@uaic.ro până pe data de 27.11.2023, ora 11.00.