Facilități

Facilități

Gratuitate/ reducere la cazare

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

  • studenți români – copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
  • studenți orfani de unul sau ambii părinți;
  • studenți aflați în regim de protecție specială ;
  • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
  • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii, conform prevederilor OUG nr. 73/2004:

  • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
  • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
  • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
  • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

Cantinele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Cantina „Titu Maiorescu”

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” pot lua masa la cantina situată în campusul „Titu Maiorescu”. Aceasta are o suprafață de aproximativ 1000 metri pătrați și o capacitate maximă de 810 locuri, din care 510 locuri în sala mare, 180 locuri în sala de protocol și 120 locuri în zona bar-cafenea. Accesul în cantină este permis pe baza legitimației sau carnetului de student.

Program:
Luni – Vineri: 12.00 – 20.00
Sâmbătă: 12.00 – 15.00 

Cantinele-restaurant „Gaudeamus” și „Akademos”

Cantina-restaurant „Gaudeamus” este situată în campusul „Codrescu” în incinta căminului „Gaudeamus” și are o capacitate de 122 locuri.

Cantina-restaurant „Akademos” este amenajată la parterul căminului cu același nume și are o capacitate de 110 locuri.

Programul de funcționare este de luni până vineri în intervalele orare 07.00 – 10.30 (se servește micul dejun) și 12.00 – 14.45 (se servește prânzul).

Cafeneaua „TAFRALI”

Cafeneaua „TAFRALI” se află în incinta corpului A al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, la parter. Este deschisă în intervalul orar 09.00 – 20.00, iar meniul cuprinde cafea, ceai, produse de patiserie și sandwich-uri.

Ceainăria din Grădina Botanică

Ceainăria din Grădina Botanică este situată în apropierea intrării principale și are o suprafață totală de 144 metri pătrați. Vizitatorii pot cumpăra suveniruri cu însemnele Universității, băuturi non-alcoolice și gustări produse la Cantina Universității.