Taxă reînmatriculare

Taxă reînmatriculare

Taxa de reînmatriculare – Cod taxă 29

Cuantum taxă200 lei

Se achită de studenții care au aprobată cererea de reînmatriculare, în condițiile stipulate în regulamentele privind activitatea profesională a studenților.

Studentul exmatriculat pentru neplata taxei de școlarizare va achita odată cu taxa de reînmatriculare, debitul restant pentru care a fost exmatriculat și prima tranșă a taxei de școlarizare a anului universitar în care se face reînmatricularea.

Plata taxei de reînmatriculare se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații: