Prezentare

Prezentare

Înființată în anul 1860 – odată cu fondarea Universității din Iași – Facultatea de Litere constituie unul dintre elementele de temelie ale acesteia, dezvoltat ulterior ca pilon de bază al Instituției. Activitatea conjugată a Școlii lingvistice și a Școlii de istorie și teorie literară de la Iași, precum și a specialiștilor din domeniile Filologiei clasice și Filologiei slave, a dus la constituirea și dezvoltarea cercetării filologice românești, consolidată prin activitățile erudite și de excepție ale unor mari Profesori ai Facultății de Litere, creatori și continuatori ai unei ilustre tradiții. Dintre aceștia, îi menționăm pe V.A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Alexandru Lambrior, Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Iorgu Iordan, Constantin Balmuș, Octav Botez, George Călinescu, Dan Simonescu, Șerban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Alexandru Dima, N.I. Popa, Gheorghe Ivănescu, Ștefan Cuciureanu, Ariton Vraciu, Constantin Ciopraga, Alexandru Andriescu, Vasile Arvinte.

De-a lungul generațiilor, ajungînd pînă la cea actuală, profesorii Facultății au preluat, continuat și dezvoltat tradiția creată de către antecesori, mulți dintre cei care au servit de-a lungul timpului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Facultatea de Litere din Iași desfășurînd o activitate științifică și didactică prodigioasă și meritorie, recunoscută ca atare de întreaga comunitate științifică și profesională din țară. Adesea, scrierile lor de autor, preluate în bibliografiile comunității științifice, au fost distinse cu premiile Academiei Române, Uniunii Scriitorilor și ale altor instituții cu prestigiu științific.

Profesorii Facultății au fost mereu implicați – ca inițiatori sau ca participanți – în numeroase proiecte științifice valoroase sub acest aspect, și ale căror rezultate au fost larg recunoscute și apreciate de către colegii din țară și din străinătate. Conducătorii de doctorat, reprezentînd aproape toate secțiile Facultății, colaborează cu specialiști de la universități din țară și din străinătate și sînt profund implicați în cercetarea de profil, menținînd și dezvoltînd astfel tradiția Școlii Filologice de la Iași.

Totodată, una dintre preocupările constante ale membrilor Facultății o constituie facilitarea contactului dintre studenți și specialiști eminenți din întreaga lume, în domeniile pe care le studiază. De-a lungul timpului, constant produse și întreținute, interacțiunile dintre studenții Facultății și somități din domeniul Filologiei au fost fecunde, atît prin posibilitatea, în sine, de a avea acces la modele străine, cît și prin efectul amplificării mentalitare astfel generate.

Prin structura și prin programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar și universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, a traducătorilor și translatorilor, a specialiștilor în științele comunicării și în toate domeniile care presupun o bună cunoaștere a uneia sau mai multor limbi străine. În acest context, preocuparea constantă a corpului profesoral al Facultății de Litere este deopotrivă asigurarea unui înalt nivel de pregătire a studenților și orientarea rezultatelor întregului proces către nevoile și solicitările societății.