Testări lingvistice

Se eliberează atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 și C2 (pentru burse Erasmus+ și alte tipuri de burse universitare, înscriere la programe de master și doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicită un astfel de document). Candidații sunt rugați să verifice la instituția care îl solicită nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de înțelegere a unui text scris (Reading), un modul care verifică abilitatea de redactare a unui text (Writing – scurt eseu, dialog, scrisoare, narațiune etc.) și cunoașterea formelor gramatical corecte, un modul de receptare aurală (Listening) și un scurt interviu (Speaking).

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere (cod 1311, licență 01) a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

 • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
 • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la această dată, termenul de valabilitate este permanent).

Limba engleză

lect.dr. Oana Franțescu

Pentru programare, candidaţii sunt rugaţi să trimită un mesaj în care să indice clar numele, data pentru care se doreşte programarea şi nivelul (unul singur, respectiv A1 sau A2 sau B1 etc.) cu minim 48 ore înaintea testării (sau cel târziu vinerea dinainte de lunea anunţată pentru testare). Inscrierea se face cu mesaj individual la adresa de contact Oana Frantescu oanamariapetrovici@yahoo.co.uk

 • 7 aprilie, ora 9 (data limita de inscriere prin email – 5 aprilie ora 15);
 • 5 mai, ora 9  (data limita de inscriere prin email – 3 mai ora 15);
 • 2 iunie, ora 9 (data limita de inscriere prin email – 31 mai ora 15);
 • 7 iulie, ora 9 (data limita de inscriere prin email – 5 iulie ora 15);
 • 4 august, ora 9 (data limita de inscriere prin email – 2 august ora 15);
 • 25 august, ora 9 (data limita de inscriere prin email – 23 august ora 15);

conf.dr. Teodora Ghivirigă

Cu înscriere pe formular Google Formular inscriere atestate Limba engleza  și confirmare după trimiterea unui scan al dovezii plății

 • 15 martie, ora 14.00;
 • 29 martie, ora 14.00;
 • 26 aprilie, ora 14.00;
 • 29 mai, ora 14.00;
 • 26 iunie, ora 14.00;

Limba franceză

 • conf. dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Limba germană

Informații suplimentare – click aici

Limba italiană

Limba spaniolă

Limba rusă

 Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2.

Limba română

conf.dr. Ludmila Braniște, conf.dr. Iolanda Sterpu, lect.dr. Gina Nimigean, Catedra de limba română pentru studenți străini, corpul G (cu programare pe mail, la adresa andrian.macari@uaic.ro ).