Testări lingvistice

Se eliberează atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 și C2 (pentru burse Erasmus+ și alte tipuri de burse universitare, înscriere la programe de master și doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicită un astfel de document). Candidații sunt rugați să verifice la instituția care îl solicită nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de înțelegere a unui text scris (Reading), un modul care verifică abilitatea de redactare a unui text (Writing – scurt eseu, dialog, scrisoare, narațiune etc.) și cunoașterea formelor gramatical corecte, un modul de receptare aurală (Listening) și un scurt interviu (Speaking).

Pentru a vă auto-evalua nivelul de performanţă la care vă aflaţi (pe aptitudini: vorbire, scris, înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea unui text scris) a se vedea

 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere (cod 1311, licență 01) a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

 • taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
 • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la această dată, termenul de valabilitate este permanent).

Limba engleză

conf.dr. Teodora Ghivirigă

Cu înscriere pe formularul Google

Înscrierea va fi confirmată după trimiterea unui mesaj la teoghivi@yahoo.com conținând un attachment cu dovada plății cu minim 2 zile inaintea testarii.
 • luni, 2 septembrie, ora 9.00
 • luni, 23 septembrie, ora 9.00

lect.dr. Oana Franțescu, cu mesaj la adresa de email oanamariapetrovici@yahoo.co.uk

 • marti, 2 iulie, ora 9.00 (ora sosire 8.40), data limita inscriere 27 iunie ora 15.00

 •  miercuri, 10 iulie, ora 9.00 (ora sosire 8.40), data limita inscriere 8 iulie ora 15.00

 • vineri, 2 august, ora 9.00 (ora sosire 8.40), max 45 locuri, data limita inscriere 30 iulie ora 15.00

 • miercuri, 28 august, ora 9.00 (ora sosire 8.40), max 45 locuri, data limita inscriere 26 august ora 15.00

 • joi, 29 august, ora 9.00 (ora sosire 8.40), max 45 locuri, data limita inscriere 26 august ora 15.00

 • vineri, 4 septembrie, ora 9.00 (ora sosire 8.40), max 45 locuri, data limita inscriere 2 septembrie ora 15.00

 • vineri, 6 septembrie, ora 9.00 (ora sosire 8.40), max 45 locuri, data limita inscriere 3 septembrie ora 15.00

 

Limba franceză

 • conf. dr. Monica Frunză, la Catedra de Franceză, corp A, etaj 2. (cu programare pe mail m2005frunza@yahoo.com).

Limba germană

Limba italiană

Limba spaniolă

Limba rusă

 Catedra de Slavistică, corp A, etaj 2.

Limba română

Conf.dr. Iolanda Sterpu, Asist.dr. Anamaria Gheorghiu, Catedra de limba română pentru studenți străini, corpul G (cu programare pe mail, la adresa andrian.macari@uaic.ro ).