Taxe

Taxe

Informații privind plata taxelor

În cazul efectuării plății taxelor pe platforma uaic (https://plati-taxe.uaic.ro/), se va acorda atenție la:

  • selectarea corectă a informațiilor, respectiv:
  • forma de învățământ;
    • facultatea;
    • tipul de taxă;
  • completarea corectă a numelui și prenumelui candidatului/studentului și a CNP-ului

În cazul în care apar erori de date generate de selectarea/ completarea incorectă a informațiilor de mai sus, suma achitată nu poate fi asociată cu studentul plătitor, acesta figurând în evidențele facultății cu taxele neplătite.

Se va trimite copie după chitanță/ordin de plată, prin email, la secretariatul facultății doar în cazul în care plata dumneavoastră nu apare înregistrată în e-Sims după o perioadă de 14 zile de la efectuare.

Taxele plătite prin BRD – Groupe Société Générale vor putea fi vizualizate în aplicația e-Sims în termen de 7 zile de la data efectuării plății.

Studenții au obligația de a verifica în aplicația e-SIMS dacă plata taxei de școlarizare a fost înregistrată corect.