Comisii ale Consiliului Facultății

Comisia științifică de evaluare a dosarelor de concurs pentru posturile didactice

 • Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU – președinte
 • Prof.dr. Simona MODREANU – membru titular
 • Prof.dr. Dragoș COJOCARU – membru titular
 • Prof.dr. Alexandru GAFTON – membru supleant
 • Prof.dr. Felicia DUMAS – membru supleant

Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind nerespectarea procedurilor de organizare și desfășurare a concursurilor didactice

 • Prof.dr. Lucia CIFOR – președinte;
 • Conf.dr. Oana MACARI – membru titular;
 • Conf.dr. Doris MIRONESCU – membru titular;
 • Conf.dr. Emanuela ILIE – membru titular;
 • Conf.dr. Oana COGEANU HARAGA – membru titular;
 • Prof.dr. Mihaela SECRIERU – membru supleant;
 • Lect.dr. Oana OLARIU – membru supleant;

Comisia internă pentru avizarea tuturor activităților realizate și rezultatelor obținute la nivelul proiectelor de cercetare științifică derulate în cadrul facultății și finanțate de PNCD III

 • Conf.dr. Alexandra CHIRIAC – președinte
 • Conf.dr. Roxana VIERU – membru
 • Conf.dr. Oana COGEANU-HARAGA – membru
 • Conf.dr. Doris MIRONESCU – membru
 • Conf.dr. Claudia Dorina TĂRNĂUCEANU – secretar

Comisia de asigurarea a calității

 • Prof.dr. Sorin GUIA
 • Conf.dr. Gabriela DIMA
 • Lect.dr. Corina Gabriela BĂDELIȚĂ
 • student Gabriel DRANCA

Comisia de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic și de cercetare

 • Conf.dr. Oana MACARI – președinte
 • Prof.dr. Simona MODREANU – membru
 • Prof.dr. Leonte IVANOV – membru
 • Adm. fin. Victor STOIAN – membru
 • Prof.dr. Liliana FOȘALĂU – membru supleant
 • Conf.dr. Alexandra CHIRIAC – membru supleant

Comisia de etică a cercetării

 • Lect.dr. Sorin MOCANU
 • Lect.dr. Ana-Maria CONSTANTINOVICI
 • Conf.dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI

Coordonatori ERASMUS+ și SEE

 • outgoing, mobilități Erasmus+ de studiu – lect.dr. Sorina CIOBANU
 • outgoing, mobilități de Erasmus+ practică și SEE studiu + practică – asist.dr. Ștefana IOSIF
 • outgoing, mobilități Erasmus+ de predare – conf.dr. Roxana VIERU
 • incoming, mobilități de studiu / predare / practică – conf.dr. Roxana VIERU