Confirmarea locului

Confirmarea locului

Confirmarea locului se face exclusiv fizic și doar de către candidatul declarat admis.

  • 12 și 13 septembrie 2022, între orele 09.00 – 15.00, în sala Al. Dima, Facultatea de Litere (Corp A, et.2)

La confirmarea locului, candidații vor aduce într-un dosar plic toate documentele solicitate la înscriere (original și copie), inclusiv dovada tipărită a plății taxei de înscriere/adeverința care dovedește scutirea de taxă. De asemenea, candidații vor aduce și dovada tipărită a plății taxei de confirmare (50 lei – pentru candidații admiși la buget) sau jumătate din taxa de școlarizare pe primul semestru (875 lei – în cazul candidaților admiși la taxă).

Recomandăm candidaților admiși să vină pentru confirmare în prima zi alocată, luni, 12 septembrie.

Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei. Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor enumerate anterior, candidații vor fi declarați respinși.

Taxa de înmatriculare se plătește doar de către candidații admiși pe locuri finanțate de la buget.

Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite taxa de școlarizare de 875 de lei (reprezentând 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023) și să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidații care nu și-au îndeplinit aceste obligații vor fi declarați respinși. Locurile eliberate astfel vor fi ocupate de următorii candidați care îndeplinesc condițiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.
Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze dosarul cu diploma de bacalaureat în original. În cazul în care sunt admiși sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii și adeverință care să ateste prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ superior. În cazul neîndeplinirii acestor obligații, candidații vor fi declarați respinși.
Candidaților admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

La semnarea Contractului de studii, candidații au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri de taxe, premii). În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Candidații români de pretutindeni de la LICENŢĂ declarați în așteptare  vor urmări site-ul. Listele vor fi actualizate luni 12 septembrie, după ora 16.00.

Candidații români cu studii în străinătate, de liceu sau de licență, sunt obligați să aducă și dosarul pentru echivalarea diplomelor la CNRED. Informații aici.