Sesiune specială de evaluare și finalizare a studiilor, august – septembrie 2023

CALENDAR:

 • 14-18.08.2023 – înscrierea la examenele de evaluare (online)
 • 21-24.08.2023- avizarea cererilor și transmiterea rezoluțiilor (online)
 • 25-27.08.2023 – postarea programării examenelor
 • 28–29.08.2023 – sesiune de examene (onsite)
 • 30–31.08.2023 – înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (licență sau disertație) – online
 • 4.09.2023 – susținerea examenului de finalizare a studiilor (licență sau disertație) – onsite

Sesiunea specială septembrie 2023 – examene de evaluare

 • Sesiunea specială de evaluare din perioada 28.08– 10.09.2023 este destinată EXCLUSIV studenților care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2022-2023 și 2. studenților din anii 1-3 licență și 1-2 master care nu și-au putut finaliza situația școlară din semestrul 2 din motive medicale întemeiate, dovedite prin Bilet de ieșire din spital sau Scrisoare medicală cu semnătura și parafa medicului specialist, care să acopere perioada sesiunilor de evaluare. NU sînt acceptate adeverințele eliberate de medicul de familie.
 • Înscriere examene evaluare: Studenții vor trimite, până la data de 18.08.2023, un mesaj email la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, la care vor atașa
  1. o cerere scrisă, adresată Decanului Facultății de Litere a UAIC și semnată olograf, în care vor include următoarele informații: nume, prenume, specializare, an studiu, disciplina/disciplinele la care solicită evaluarea, semestrul și titularul disciplinei, perioadă mobilitate (semestrul/semestrele), universitatea primitoare, sau (după caz) motivul medical al neprezentării în sesiunea iunie 2023
  2. documentele medicale doveditoare scanate (dacă este cazul).
 • Avizarea cererilor de participare la examene se va face cu respectarea regulamentelor în vigoare. Astfel,
  • Studenții întorși din mobilitate Erasmus vor putea susține examene la disciplinele nepromovate sau neechivalate aferente semestrului în care a fost desfășurată mobilitatea. Prin urmare, la examenele la discipline de semestrul 1, vor putea participa studenții care au fost în mobilitate în semestrul 1, NU și studenții care au fost plecați doar în semestrul 2.
  • Nu pot solicita participarea la evaluare în sesiunea specială septembrie 2023 studenții care au participat, în anul universitar 2022-2023, la oricare dintre sesiunile anterioare aferente disciplinei respective (de ex., cei care au participat în sesiunea și/sau restanțele din iunie 2023).
  • Studenții care solicită participarea la evaluare în sesiunea specială pe baza unor situații medicale trebuie să-și fi îndeplinit anterior obligațiile de activitate didactică anunțate de titularii de disciplină la începutul semestrului. Prin urmare, NU pot participa la această sesiune studenții care nu au note la EVP (curs practic, seminar ș.a).
 • Anunțarea aprobării sau respingerii cererii se va face pînă pe 24.08.2023.
 • Postarea programării examenelor și a sălilor se va face pînă pe 25.08.2023, pe site-ul Facultății, la https://litere.uaic.ro/examene-curente/

Sesiunea specială septembrie 2023 – examene de finalizare a studiilor, licență/disertație

 • Înscrierea la examenul licență sau disertație: Studenții vor trimite, până la data de 31.08.2023, un mesaj email la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com la care vor atașa actele necesare pentru înscriere. Acestea sînt cele cerute în sesiunea ordinară din iunie 2023 (https://litere.uaic.ro/examene-de-finalizare-studii-licenta-si-disertatie-0323/).
 • Studenții care îndeplinesc condițiile de participare (dosarul de înscriere complet și, dacă este cazul, actele medicale doveditoare) la examenul de licență sau disertație din sesiunea specială vor primi confirmarea în intervalul 1-2.09.23.
 • Postarea programării candidaților pe comisii și a sălilor se va face pînă pe 3.09.2023, pe site-ul Facultății.