Examene de finalizare studii: Licență și Disertație

Calendar sesiune de evaluare și reevaluare pentru anii terminali & înscriere la examenele de Licență și Disertație​

Sesiune de evaluare și reevaluare, an universitar 2022-2023, anul al III-lea și II master

 • Sesiune de evaluare: 22 mai – 04 iunie 2023
 • Sesiune de reevaluare (restanțe și măriri de notă): 12 iunie – 18 iunie 2023

Inscrieri la examenele de Licenţă şi Disertaţie:

 • Perioadă: 07 iunie – 16 iunie 2023, luni – vineri, orele 09.00 – 12.00, la Secretariatul Facultății de Litere
 • În perioada 12 – 16 iunie 2023, între orele 09.00 – 12.00, studenții anului 3 de la specializările Română A și Jurnalism se vor înscrie la Secretariatul Facultății de Litere din fosta sală 1.6.
 • Ulterior susținerii, se va anunța data la care se vor elibera adeverințele de absolvire. Vă recomandăm să consultați cât mai des această pagină.

EXCLUSIV pentru studenţii care vor participa la sesiunea de reexaminări şi măriri de notă va exista o perioadă de înscriere suplimentară, în intervalul 19 – 22 iunie 2023, la Secretariatul Facultății de Litere, în intervalul orar 9.00 – 12.00

Susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie:

 • 27 iunie 2023 – pentru toate specializările (*)
 • Examenele se vor desfășura cu prezență fizică, în sălile Facultății de Litere;
 • Programarea și sala de desfășurare a examenelor se vor anunța în apropierea intervalului de susținere

Notă: * Comisiile care au alocat mai mult de 30 de studenți / comisie vor organiza examen și în ziua de 28 iunie 2023.

Examenele de licența și disertație se vor desfășura după următorul program:

 • LIMBA ROMÂNĂ, 27 iunie, orele 9,00 – III.12; 28 iunie, orele 9,00 – III.11;
 • LITERATURA ROMÂNĂ, 27 şi 28 iunie, orele 9,00, Licenţă – Catedra de Literatură română și 27 iunie, orele 9,00 – Disertaţie – Amfiteatrul III.11;
 • LITERATURA COMPARATĂ, 28 iunie, orele 9,00 – 14,00, Licența – Sala Ioan Constantinescu și 28 iunie, orele 16,00-20,00, Disertaţie – Sala Ioan Constantinescu;
 • ENGLEZĂ, Comisia 1, 28 iunie, orele 8,30 – Sala Grigore Vereş; Comisia 2, 28 iunie, orele 9,00 – Centrul de Limbi străine; Comisia 3, 27 iunie, orele 9,00 – Laborator C; Comisia 4, 28 iunie, orele 9,00 – Catedra de Limba engleză;
 • FRANCEZĂ, 27 iunie, orele  9,00, Licenţă –  Sala Multimedia și 27 iunie, orele  9,00 – Disertaţie – Catedra de Limbă franceză;
 • GERMANĂ, 27 iunie, orele  9,00 – Catedra de Germanistică;
 • RUSĂ, 27 iunie, orele 9,00 – Catedra de Slavistică;
 • ITALIANĂ, 28 iunie, orele 8,45 – Lectoratul Italian;
 • SPANIOLĂ, 27 iunie, orele 9,30 – Catedra de Limbi clasice;
 • JURNALISM, 27 și 28 iunie, orele 9,30 – Sala G 110;
 • RETORICA DISCURSULUI ȘTIINȚIFIC, 29 iunie, ora 11.30, Botoșani.

Acte necesare la înscriere​

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de declaraţia de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat). Declarația de autenticitate va fi inserată la finalul lucrării. Lucrările se listează pe o singură față și trebuie să fie broșate, nu legate cu arc. Lucrarea va conține și prima pagină a raportului TURNITIN, cu procentul de similitudine și semnătura profesorului coordonator.
 • fișa de înscriere
 • fotocopie certificat de naștere
 • fotocopie carte de identitate
 • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licență/disertaţie

Macheta copertei pentru lucrarea de licență / disertație poate fi descărcată de aici.

Stilul de redactare a unei lucrări de licență sau disertație se regăsește pe site-ul fiecărei catedre sau va fi comunicat de către coordonator.