În atenția studenților Facultății de Litere – precizări privind sesiunea mai-iunie 2023

 1. Pentru anii 2 și 3 licență și 2 master (studenții înmatriculați anterior oct. 2022), evaluarea se va desfășura ca în anii universitari precedenți, ceea ce înseamnă că, în sesiunea mai-iunie 2023,
  • NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1
  • participarea studenților la evaluare, la disciplinele de semestrul 2, este condiționată de efectuarea anterioară a activității didactice, conform cerințelor din Fișa disciplinei, comunicate la începutul semestrului 2, respectiv de obținerea prealabilă a notei la EVP.
  • la disciplinele prevăzute doar cu evaluare pe parcurs (EVP), de tip curs practic, NU se organizează reevaluare, fiind necesară refacerea activității într-un semestru ulterior.
  • participarea studenților la reevaluare, la disciplinele de semestrul 2, este condiționată de îndeplinirea prealabilă a cerințelor de refacere a activității didactice, așa cum le-au fost acestea comunicate la începutul semestrului 2 de către titularii de disciplină (înscriere la refacere, efectuarea activității de refacere pentru EVP, etc.) și de obținerea prealabilă a notei la EVP. Studenții care îndeplinesc cerințele de refacere se pot prezenta atât în sesiunea de evaluare (conform programării examenelor pentru anii I, II), cât și în cea din restanțe. Atenție, perioada de sesiune pentru anii terminali diferă de cea a celorlalți ani și nu se organizează evaluări suplimentare, altele decât cele anunțate prin programarea examenelor!
 1. Pentru anii 1 licență și master (studenții înmatriculați începînd cu oct. 2022), Regulamentul privind activitatea profesională a studenților ciclul de studii universitare de licență prevede posibilitatea ca studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul 1 în sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări din ian-febr 2023 să poată susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, respectiv iunie 2023, cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei (cf. art. 58).

Din ultima observație reiese cu claritate că:

 • doar studenții de anul 1, care în sesiunea ian-febr 2023 îndeplineau condițiile de participare la examene (adică, au efectuat, conform cerințelor din Fisa disciplinei, activitatea didactică în cursul semestrului 1 și au obținut notă la EVP) se vor putea, eventual, prezenta la examen în sesiunea de restanțe din iunie. În lipsa componentei de EVP la o disciplină cu evaluare finală, studentul nu va putea participa la examen decît după refacerea activității la disciplina respectivă, într-un semestru ulterior.
 • la disciplinele prevăzute cu evaluare pe parcurs (EVP), de tip curs practic, NU se organizează reevaluare, fiind necesară refacerea activității într-un semestru ulterior, la întreaga disciplină (de ex., TPL).
Extras din Regulament, Art. 58. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.
Extras din Regulament, Art. 81.(1) Taxa pentru refacerea activității didactice se plătește pentru toate examenele nepromovate în anii de studii anteriori, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile precedente și de statutul studentului (buget sau taxă). Taxa pentru refacerea activității include posibilitatea de a se prezenta la două evaluări finale pe parcursul anului  universitar în care reface activitatea didactică.