La răscruce de culturi. Francofonii de iarnă

La răscruce de culturi. Francofonii de iarnă

 

Joi, 14 decembrie 2023, de la orele 18.00, Catedra de Limbă și literatură franceză de la Facultatea de Litere și Centrul de reușită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC) organizează, în sala CRU UAIC (102) din Corpul R (ex-Romtelecom) al UAIC, o întâlnire culturală informală tradițională, de final de an. Evenimentul li se adresează îndeosebi studenților și profesorilor francofoni din cadrul universității, dar și publicului larg interesat de limba, cultura și civilizația franceză, precum și de contactele acestora cu alte limbi și culturi.

 

Din program: activități cu specific multicultural și plurilingv (colinde și cântece de iarnă din diferite epoci și țări); discuție cu lectorii străini de la Facultatea de Litere; dezbatere cu reprezentanții celor patru Centre de reușită universitară din Iași; prezentarea unor asociații studențești ieșene.

 

Intrarea este liberă. Din rațiuni organizatorice însă, persoanele interesate sunt rugate să își anunțe intenția de participare (cru.uaic@gmail.com).

 

ORGANIZATORI:

 • Catedra de Limbă și literatură franceză, Facultatea de Litere, UAIC
 • Centrul de reușită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC)

 

PARTENERI:

 • Institutul Francez din România la Iași
 • Lectoratul Francez al UAIC
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Centrul de Studii Canadiene din Iași (CSC)
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (CRU UMPh)
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (CRU USV)
 • Centrul de reușită universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (CRU TUIASI)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști (ASJ)
 • Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI)
 • Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG) – Iași

 

FACEBOOK: CRU UAIC

https://fb.me/e/5YMUGI1g7

 

CONTACT:

cru.uaic@gmail.com

Cultures croisées. Francophonies d’hiver

 

Jeudi, le 14 décembre 2023, à partir de 18h00, le Département de Français de la Faculté des Lettres et le Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC) organisent une soirée culturelle informelle traditionnelle, de fin d’année. L’événement s’adresse tant aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs francophones de l’université, qu’au grand public intéressé par la langue, la culture et la civilisation françaises, ainsi que par les contacts entre celles-ci et d’autres langues et cultures.

Au programme : des activités multiculturelles et plurilingues (chants de Noël et chansons d’hiver), avec la participation de lecteurs étrangers de la Faculté des Lettres, de responsables des Centres de réussite universitaires de Iaşi, d’associations étudiantes de Iaşi.

L’entrée est libre. Cependant, pour des raisons d’organisation, une manifestation de l’intention de participation (cru.uaic@gmail.com) est conseillée.

ORGANISATEURS :

 • Département de Français, Faculté des Lettres, UAIC
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC)

PARTENAIRES :

 • Institut Français de Roumanie à Iaşi
 • Lectorat de Français (UAIC)
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Centre d’Études Canadiennes de Iaşi (CSC)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université de Médecine et Pharmacie Grigore T. Popa de Iași (CRU UMPh)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université des Sciences de la Vie Ion Ionescu de la Brad de Iași (CRU USV)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Technique Gheorghe Asachi de Iași (CRU TUIASI)
 • Association des Étudiants Francophones de Iaşi (ASFI)
 • Association des Étudiants Journalistes de Iași (ASJ)
 • Association Médicale des Étudiants Francophones de Iaşi (AMSFI)
 • Association des Jeunes Roumains en dehors des Frontières (ATRAG) – Iași

FACEBOOK : CRU UAIC

https://fb.me/e/5YMUGI1g7

CONTACT :

cru.uaic@gmail.com