Examene de finalizare studii: Licență și Disertație februarie 2024

Calendar înscriere la examenele de Licență și Disertație

Inscrieri la examenele de Licenţă şi Disertaţie:

 • Perioadă: 12 – 13 februarie 2024
 • Modalitatea de înscriere: cu prezență fizică, la Secretariatul Facultății de Litere, între orele 9.00 – 11.30

Susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie:

 • 19 februarie 2024 – pentru toate specializările
 • Examenele se vor desfășura cu prezență fizică, în sălile Facultății de Litere;
 • Programarea examenelor de licență și disertație:
  • Limba română – ora 10.00 la Catedra de Limba română
  • Literatura română – ora 09.30 la Catedra de Literatură română
  • Literatură comparată – ora 08.00 în sala ”I. Constantinescu”
  • Engleză – ora 9.00 în sala 3.15 – Gr. Vereș
  • Franceză – ora 9.30 la Catedra de Limba franceză
  • Germană, licență – ora 9.00 la Catedra de Germanistică
  • Germană, disertație- ora 9.30 la Catedra de Germanistică
  • Italiană – ora 10.00 la Lectoratul italian
  • Jurnalism – ora 14.00 în sala G 110
  • Retorica discursului științific – ora 12.30 în sala Multimedia

Acte necesare la înscriere

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de declaraţia de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat). Declarația de autenticitate va fi inserată la finalul lucrării. Lucrările se listează pe o singură față și trebuie să fie broșate, nu legate cu arc. Lucrarea va conține și prima pagină a raportului TURNITIN, cu procentul de similitudine și semnătura profesorului coordonator.
 • fișa de înscriere
 • fotocopie certificat de naștere
 • fotocopie carte de identitate
 • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licență/disertaţie

Macheta copertei pentru lucrarea de licență / disertație poate fi descărcată de aici.

Stilul de redactare a unei lucrări de licență sau disertație se regăsește pe site-ul fiecărei catedre sau va fi comunicat de către coordonator.