Examene de finalizare studii: Licență și Disertație 2024

Calendar sesiune de evaluare și reevaluare pentru anii terminali & înscriere la examenele de Licență și Disertație​

Sesiune de evaluare și reevaluare, an universitar 2023-2024, anul al III-lea și II master

 • Sesiune de evaluare: 27 mai – 09 iunie 2024
 • Sesiune de reevaluare (restanțe și măriri de notă): 13 iunie – 19 iunie 2024

Inscrieri la examenele de Licenţă şi Disertaţie:

 • Perioadă: 03 iunie – 19 iunie 2024, luni – vineri, orele 09.00 – 12.00, la Secretariatul Facultății de Litere
 • Ulterior susținerii, se va anunța data la care se vor elibera adeverințele de absolvire. Vă recomandăm să consultați cât mai des această pagină.

EXCLUSIV pentru studenţii care vor participa la sesiunea de reexaminări şi măriri de notă va exista o perioadă de înscriere suplimentară, în zilele de 20, 21, 25 și 26 iunie 2024, la Secretariatul Facultății de Litere, în intervalul orar 9.00 – 12.00

Susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie:

 • 01 iulie 2024 – pentru toate specializările (*)
 • Examenele se vor desfășura cu prezență fizică, în sălile Facultății de Litere;
 • Programarea și sala de desfășurare a examenelor se vor anunța în apropierea intervalului de susținere
 • Examenul de disertație pentru masterul de Retorică de la Botoșani se va desfășura pe data de 3 iulie 2024

Notă: * Comisiile care au alocat mai mult de 30 de studenți / comisie vor organiza examen și în ziua de 2 iulie 2024.

Acte necesare la înscriere​

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de declaraţia de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat). Declarația de autenticitate va fi inserată la finalul lucrării. Lucrările se listează pe o singură față și trebuie să fie broșate, nu legate cu arc. Lucrarea va conține și prima pagină a raportului TURNITIN, cu procentul de similitudine și semnătura profesorului coordonator.
 • fișa de înscriere
 • fotocopie certificat de naștere
 • fotocopie carte de identitate
 • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licență/disertaţie

Macheta copertei pentru lucrarea de licență / disertație poate fi descărcată de aici.

Stilul de redactare a unei lucrări de licență sau disertație se regăsește pe site-ul fiecărei catedre sau va fi comunicat de către coordonator.