Proiect Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!

Metodologia de selecție pentru proiectul cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”

Grupul țintă este format din următorii studenți: vezi lista afișată

Studenții din grupul țintă sunt invitați să completeze chestionarul afișat. Perioada de completare a formularului este 28 aprilie – 6 mai 2022.

După ce își exprimă intenția de a se alătura proiectului, studenții vor fi invitați să completeze contractul de comodat și anexele prevăzute de metodologie, urmând ca apoi să primească echipamentul IT. Echipamentul va trebui returnat în momentul încetării calității de student (la absolvire, întrerupere de studii sau retragere de la studii).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru 1600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada de implementare a proiectului.

Proiectul va contribui direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățământului în mediul on-line și șanse egale în vederea participării la procesul educațional.

Grupul țintă este format din studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse de ajutor social și de burse de ajutor social ocazional.

Studenții vor primi, în regim de comodat, echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din:

  • tabletă Vonino Magnet G50 – 1 bucată;
  • cartelă SIM – 1bucată;
  • husă protecție – 1 bucată;
  • card micro-SD 128GB – 1 bucată;
  • încărcător tip UE (RO) – 1 bucată;
  • cablu de date – 1 bucată

Perioada în care studenții vor beneficia de echipamentul IT se încheie în momentul încetării calității de student (la absolvire, întrerupere de studii sau retragere de la studii), iar condiția esențială este cea de a nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de echipament similar achiziționat din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități.