Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXIX-a: „Dublul” (24-25 mai 2024)

Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXIX-a: „Dublul” (24-25 mai 2024)

În zilele de 24 și 25 mai 2024, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se va desfășura ediția a XXIX-a, „Dublul”, a Colocviului internațional „Zilele Francofoniei” („Journées de la Francophonie”).

Anul acesta, manifestarea stă sub semnul celebrării a 100 de ani de prezență a Institutului Francez în România (IFR), precum și a 30 de ani de existență a Agenției universitare a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF-ECO).

Organizat cu sprijinul IFR la Iași și al AUF-ECO, evenimentul are drept parteneri ambasade și organisme francofone din România, parteneri instituționali educaționali, culturali, asociații profesionale.

Vor susține comunicări profesori și cercetători din Canada, Franța, Gabon, Grecia, Maroc, România, Statele Unite ale Americii, Tunisia.

CONFERINȚĂ:

 • Emmanuelle PRAK-DERRINGTON (École Normale Supérieure de Lyon, Franța, ICAR UMR 5191): „Quand le dire se dédouble : réduplication et émotions”

ORGANIZATORI/PARTENERI:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura franceză / Lectoratul Francez / Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) / Centrul de Studii Canadiene (CSC) / Fundația Alumni
 • Institutul Francez din România la Iași
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF-ECO)
 • Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Asociația Membrilor Ordinului Palmelor Academice (AMOPA)
 • Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iași (BCU)
 • Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF)
 • Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ)
 • Editura Junimea – Iași
 • Primăria Municipiului Iași
 • Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ)
 • Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI)

Pagina Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/800774758813913  

Programul detaliat: aici.

Colloque international « Journées de la Francophonie », 29e édition : « Le double » (24-25 mai 2024)

Les 24 et 25 mai 2024, l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași accueillera la 29e édition, « Le double », du Colloque international « Journées de la Francophonie ». Cette année, l’événement célèbre le 100e anniversaire de l’Institut français de Roumanie (IFR) et le 30e anniversaire de l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF-ECO). Organisé avec le soutien de l’IFR à Iași et de l’AUF-ECO, l’événement a pour partenaires des ambassades et organisations francophones de Roumanie, des partenaires institutionnels éducatifs et culturels, ainsi que des associations professionnelles. Les participants sont enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs originaires de plusieurs pays : Canada, États-Unis, France, Gabon, Grèce, Maroc, Roumanie, Tunisie.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : https://bit.ly/3UAiTec.

CONFÉRENCE :

 • Emmanuelle PRAK-DERRINGTON (École Normale Supérieure de Lyon, France, ICAR UMR 5191) : « Quand le dire se dédouble : réduplication et émotions »

ORGANISATEURS/PARTENAIRES :

 • Université Alexandru loan Cuza de lași, Faculté des Lettres, Département de Français / Lectorat Français / Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) / Centre d’Études Canadiennes (CSC) / Fondation Alumni
 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF-ECO)
 • Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
 • Bibliothèque Centrale Universitaire Mihai Eminescu – Iași (BCU)
 • Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)
 • Inspection Scolaire du Département de Iași (ISJ)
 • Éditions Junimea – Iași
 • Mairie de Iași
 • Maison de la Culture Mihai Ursachi – Iași
 • Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
 • Association des Étudiants Journalistes de Iași (ASJ)
 • Association Médicale des Étudiants Francophones de Iași (AMSFI)

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/800774758813913

Le programme détaillé est disponible ici.