Cultură germană în context european

CULTURĂ GERMANĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Cultură germană; literatură germană; practica traducerii

De ce să alegi masteratul de Cultură germană în context european?

Masteratul de Cultură germană în context european are ca obiective generale dezvoltarea gândirii critice şi creative, precum şi operarea cu concepte de bază din mai multe arii (literatură, studii culturale, lingvistică, traductologie, studii media, teatru și film, filosofie etc.), având permanent în vedere perfecționarea abilităţilor de comunicare scrisă și orală. Obiectivele specifice vizează pregătirea masteranzilor în ceea ce privește înțelegerea diversității culturale a spațiului de limbă germană și raportarea acesteia atât la contextul românesc, cât și la mai largul context european, fără a neglija perfecționarea cunoștințelor de limbă germană.

Ce vei studia?

Disciplinele studiate se axează în primul rând pe literatură și studii culturale (Cultură germană în spațiul Europei Centrale, Cultură germană în spațiul spiritual românesc, Literatură germană în perspectivă comparată, Literatură germană și arte etc.), punând accent însă și pe practica traducerii, lingvistică și studii media (Arta și tehnica traducerii, Traducere și terminologie, Limbă și cultură – semantică și pragmatică, Media în spațiul germanofon etc.).

Precizări legate de admitere

Condiții de admitere:
Media de admitere:
60% media examenului de licenţă şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare:

 1. Media ECTS a anilor de studii;
 2. Media la bacalaureat.

Proba de admitere:

Proba de admitere va consta dintr-un interviu alcătuit din două părţi:

 1. Autoprezentare şi motivarea alegerii acestui master (în limba germană)
 2. Candidata/Candidatul va alege între:
  1. o scurtă traducere din germană în română – se pot utiliza dicţionare
  2. prezentarea (în germană) a unei opere literare, la alegerea candidatei/candidatului, din bibliografia alcătuită pe baza programei de literatură germană a ciclului de licență.

  Bibliografie:

 • Suferinţele tânărului Werther de J. W. von Goethe
 • Urciorul de aur de E.T.A. Hoffmann
 • Procesul de Franz Kafka
 • Moartea la Veneția de Thomas Mann
 • Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt
 • Homo Faber de Max Frisch

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Casia ZAHARIA
Email: casia.zaharia@uaic.ro
Lect. univ. dr. Dragoş CARASEVICI
Email: d_carasevici@yahoo.com

Mai multe informaţii