Jurnalism

JURNALISM

Media, Comunicare, Jurnalism

De ce să alegi specializarea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării?

Într-o lume în continuă evoluție, în care informația circulă rapid și ne modelează percepțiile și opiniile despre tot ceea ce ne înconjoară, specializarea Jurnalism și Științe ale comunicării reprezintă o opțiune demnă de luat în seamă de cei care își doresc să înțeleagă, dar și să-și însușească puterea cuvântului scris și a celui rostit. La Jurnalism și Științe ale comunicării îți vei antrena capacitatea de a naviga eficient pe cele mai întortocheate autostrăzi informaționale, pentru a le înțelege și a comunica adecvat, în funcție de context. Aici vei evita interpretările facile și vei apela la resurse creative, cultivând un spirit al curiozității și al căutării adevărului.

Programul de studii este conceput pentru a dezvolta o înțelegere profundă a proceselor și a fenomenelor de comunicare, împletind armonios cunoștințele teoretice și abilitățile practice atât de necesare pentru a-ți găsi locul cuvenit în peisajul mediatic contemporan. Vei dobândi competențele de comunicare indispensabile unui jurnalist sau unui specialist în Relații publice și vei învăța să-ți adecvezi exprimarea la contexte diverse, întocmai unei geometrii fluide, capabile să adopte forma celor mai actuale canale digitale de comunicare.

Absolvenții acestui program vor fi pregătiți pentru o varietate de roluri, de la jurnalist la specialist în relații publice, creator de conținut digital sau consultant în comunicare. Alegerea acestei specializări devine sinonimă cu preocupările și tendințele actuale de a aborda comunicarea într-un cadru internațional. Absolvenții acestei specializări pășesc pe piața muncii cu idei proaspete, găsindu-și locul în orice domeniu în care comunicarea își dă mâna cu tehnologia, iar cei mai îndrăzneți dintre ei devin arhitecții propriei afaceri, oferind soluții inovatoare pentru nevoile complexe din largul domeniu al comunicării.

Ce vei studia?

Programul de studii în Jurnalism și Științe ale comunicării oferă o abordare complexă și integrată, cuprinzând discipline fundamentale și de specialitate, menite să surprindă diversitatea peisajului media și a comunicării contemporane. Studenții își vor începe parcursul academic cu fundamentele textului jurnalistic și ale sistemului mass-media, presa în istoria culturii românești și noțiuni digitale introductive, unde vor învăța să își dezvolte abilități solide de redactare și de analiză critică, pentru a se familiariza cu funcționarea complexă a instituțiilor media.

Din anul al II-lea, studenții vor avea ocazia să se specializeze în diverse domenii ale jurnalismului și comunicării, jonglând cu elemente de producție audio și video, jurnalism digital și tehnici de redactare pentru fiecare mijloc de comunicare în masă. Toate acestea le vor permite viitorilor practicieni să se adapteze la cerințele contemporane ale mass-media și să își dezvolte competențe necesare pentru a realiza produse media de calitate, relevante pentru publicul de azi.

În același timp, studenții vor învăța să gestioneze campanii de comunicare eficiente și să exploateze la maximum facilitățile digitale din prezent, pentru a înțelege cum să comunice și să promoveze mesaje într-o lume în care mediul online joacă un rol central. Astfel, programul își propune să formeze comunicatori care pot să integreze cunoștințele teoretice cu aplicarea practică în contexte diverse și domenii variate.

Curriculumul include, de asemenea, cursuri care le vor oferi studenților perspective globale și abilități de comunicare vizuală, pentru a completa formarea lor și pentru a le permite să-și extindă orizonturile profesionale, fie că se vor concentra pe aspecte tehnice sau pe strategii contemporane de comunicare.

Sunt incluse și pachete de cursuri opționale care le permit studenților să își personalizeze traseul educațional în funcție de interesele și aspirațiile lor. Printre acestea, cursurile de podcasting dezvoltă abilități pentru producerea de conținut care poate fi distribuit pe platforme de profil, iar tehnicile de verificare a informațiilor sunt esențiale pentru asigurarea calității și veridicității demersurilor jurnalistice. Cursurile de fotojurnalism oferă competențe în realizarea și utilizarea imaginilor pentru a comunica vizual. Studiul mentalităților explorează diverse perspective culturale și sociale, îmbogățind înțelegerea contextelor internaționale. Nu în ultimul rând, scrierea creativă ajută la dezvoltarea unei abordări individuale în exprimarea ideilor, iar comunicarea de criză și risc pregătește studenții pentru gestionarea situațiilor dificile și menținerea credibilității în fața publicului.

În același timp, se pune un accent deosebit pe etica și deontologia profesională pentru formarea unor jurnaliști și comunicatori responsabili și integri, capabili să aducă o contribuție semnificativă în beneficiul societății. Programul este astfel conceput, încât le oferă cursanților un parcurs educațional complet și adaptat la cerințele pieței de muncă, pregătindu-i pe viitorii practicieni pentru o carieră dinamică și de succes în jurnalism, precum și în orice domeniu care acordă comunicării importanța cuvenită.

Persoana de contact

Lect. univ. dr. Oana OLARIU
Email: oana0lariu@yahoo.com

Mai multe informaţii: