Limba şi literatura engleză

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

“…words do not live in dictionaries, they live in the mind.”
Virginia Woolf

Subtlety; Critical Thinking; Creativity

De ce să alegi specializarea Limba şi literatura engleză?

Learn the current dominant lingua franca of international  diplomacy, business, science and technology!

Dacă alegi programul de licenţă Limba şi Literatura Engleză, poţi opta pentru specializarea principală sau secundară. Disciplinele de studiu al culturii, civilizaţiei, limbii şi literaturii engleze se predau doar în engleză, atât la specializarea principală cât şi la cea secundară. De aceea este absolut necesar un nivel minim de limbă engleză B2 (pentru descrierea nivelului B2: https://www.britishcouncil.ro/engleza/niveluri/b2).

Limba, literatura, cultura şi civilizaţia engleză ca specializare principală sau secundară poate fi studiată în combinaţie cu limba şi literatura română, literatura universală şi comparată, limba, literatura, cultura şi civilizaţia franceză/germană/spaniolă/italiană/rusă. Urmărim dezvoltarea aptitudinilor de: scriere, citire, vorbire, înţelegere a mesajelor scrise şi orale în limba engleză, precum şi iniţierea în teoria limbii, culturii, civilizaţiei şi literaturii în limba engleză.  

Vei putea căpăta deprinderi practice în instituţii precum centre de învăţarea limbilor străine, biblioteci, edituri, librării, muzee, firme şi companii etc., atât din ţară cât şi din străinătate.

Cursurile urmate îţi vor oferi calificările necesare pentru a te angaja ca profesor în învăţământul preuniversitar (primar şi gimnazial), referent de specialitate, documentarist, redactor în edituri şi mass-media, funcţionar în firme de stat şi private, secretar literar, funcţionar în administraţia publică, bibliotecar, muzeograf.

Ce vei studia?

Cursurile de bază de cultură, civilizaţie, practica limbii şi a textului, limbă şi literatură engleză şi cele de teoria limbii, culturii, civilizaţiei şi literaturii în limba engleză sunt predate pe parcursul celor trei ani de studiu, în fiecare an atingându-se un nou nivel. În anul I, programa include şi cursuri de introducere în teoria literaturii, literatura comparată, lingvistică, scriere academică, metodologia cercetării. Pe lângă cursurile de bază, în anul al treilea ţi se oferă un curs opţional, care îţi dă posibilitatea să te orientezi fie spre studiul limbii, fie spre cel al literaturii. Dacă vrei să-ţi deschizi orizonturi interculturale prin cercetare interdisciplinară, poţi participa la InterCulturalia. Dacă eşti student la Facultatea de Litere şi doreşti să studiezi în străinătate, poţi beneficia de burse de studiu prin programul Erasmus+  sau CEEPUS.

Persoana de contact

Conf. dr. Dana BĂDULESCU
Email: dnbadulescu@gmail.com

Mai multe informaţii: