Limba şi literatura latină

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ B

Non scholæ sed vitæ discimus!

Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!

De ce să alegi specializarea Limbă și literatură română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă (A) - LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ (B)?

Ți-ar plăcea să descoperi cultura și civilizația Romei antice? Vrei să îmbini Antichitatea cu Modernitatea, studiind limba și literatura latină în relație cu o limbă și literatură modernă? Specializarea Limba română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă (A) – limba LATINĂ (B) îți oferă oportunitatea de a explora domenii de cunoaștere fascinante, fundamentale pentru înțelegerea lumii de astăzi.

În cadrul acestei specializări, vei putea dezvolta abilități esențiale pentru o gândire critică și analitică, indispensabile activităților de traducere, editoriale sau arhivistice și necesare predării și cercetării limbii latine sau a altor limbi și literaturi moderne. Traducerea și interpretarea operelor de expresie latină necesită o gândire logică bine consolidată, precum și o atenție deosebită la detalii, abilități valoroase în orice carieră. Studierea limbii latine nu se limitează doar la însușirea de cunoștințe lingvistice și literare, ci implică și cercetarea influențelor Romei antice în literatură, teologie, istorie, drept, medicină, muzică, artă și filosofie modernă.

Absolvenții specializărilor noastre sunt pregătiți pentru o gamă variată de cariere. Datorită competențelor lingvistice și literare dobândite, aceștia sunt ideali pentru posturi de editori, redactori și corectori în departamentele culturale ale editurilor și revistelor. De asemenea, pot deveni documentariști de succes, istorici literari, consilieri pe probleme de cultură, manageri culturali, referenți de specialitate, scriitori, consultanți științifici, cercetători științifici sau traducători.

Pentru cei care aleg să parcurgă modulul pedagogic, programele de studii deschid drumul și către o carieră didactică. Absolvenții noștri sunt pregătiți după cele mai înalte standarde pentru a deveni profesori în învățământul preuniversitar și universitar, aducând, astfel, în fața noilor generații, valorile culturii clasice.

Ce vei studia?

Programul de licență Limbă și literatură română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă (A) – Limba și literatura latină (B) oferă studenților cunoștințe temeinice despre limba și literatura latină, în relație cu o limbă și o literatură modernă. Limba, cultura și civilizația Romei antice sunt explorate prin studii provocatoare de limbă și literatură latină, de mitologie, de filosofie, de istorie antică și de critică textuală, la care se adaugă și unele materii de nișă, cum ar fi cel de limbă latină creștină. Curricula dezvoltă competențe esențiale în analiză și interpretare, pregătind noii absolvenți pentru o varietate de cariere în educație, în cercetare și în conservarea patrimoniului cultural. 

Studierea limbii și literaturii latine în relație cu o limbă și o literatură modernă deschide porțile către o lume plină de înțelepciune și de cunoaștere, esențială pentru înțelegerea profundă a teologiei, istoriei, literaturii universale, filosofiei și dreptului.

Persoana de contact

Asist. univ. dr. Bogdan GUGUIANU
Email: bogdan.guguianu@yahoo.com